Vill göra fossilbranschen moraliskt bankrutt

En rörelse som spritt sig världen över vill göra fossilindustrin moraliskt bankrutt. Det är inte osannolikt att de kommer att lyckas.