nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Vill göra Bangladesh till solnation

Solcellsentreprenören Dipal Barua har två mål: att göra Bangladesh till en solnation och skapa 100 000 kvinnliga gräsrotsentreprenörer inom sektorn. Han tycker att fler företag borde utgå från kvinnorna.

  • Annons 1

Bangladesh 340 soldagar per år är en potential som Dipal Barua vill ta vara på. Under konferensen Rework the World i Leksand spred han sitt budskap: att förse fattiga hushåll med solcellsanläggningar till samma pris som fotogen med hjälp av en finansieringsmodell med mikrokrediter.

Han har själv sett hur beroende hans hemland är av hälso- och miljöboven fotogen för att få ljus och värme.

– Min uppväxt har fått mig att förstå skillnaden mellan ljus och mörker. Jag är född i Bangladesh, så det är mitt moraliska ansvar att göra något för mitt land, mitt folk, mitt samhälle.

Satsa på kvinnorna

Dipal Barua vill få företag att tänka mer helhet i CSR-arbetet. Han anser att svenska företag har kommit långt, men att de har ännu större kapacitet att bidra till utvecklingsländerna.

– Vi är offer för den globala uppvärmningen, men har inte skapat den. Om havsnivån höjs med några meter så kan vi inte leva i vårt land. Här kan CSR-arbete bidra, företagen kan hitta bra projekt, bland annat genom att besöka internationella konferenser.

Utgå från den kvinnliga befolkningen, tipsar han. Hans stiftelse utbildar kvinnor som sedan startar verksamheter och installerar och underhåller anläggningarna.

– Om du går genom kvinnor kommer du åt problemen med social rättvisa, miljö och fattigdom på samma gång.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.