nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Vill forska på fosfor i diken

SLU och BalticSea2020 efterlyser systematisk forskning om hur fosfor från jordbruksdiken kan stoppas från att hamna i Östersjön.

  • Annons 1

Sverige har 9000 mil jordbruksdiken, de är viktiga för växtproduktionen, men innebär också att regn och grundvatten kan föra med sig fosfor och näringsämnen till Östersjön. Det i sin tur bidrar till övergödning. Men kunskapen är låg om vilka åtgärder för att stoppa fosforvandringen som egentligen är effektiva. Det menar forskarna Joakim Ahlgren, Faruk Djodjic och Stefan Löfgren vid Sveriges Lantbruksuniversitet som har gjort en kunskapssammanställning om ämnet. Arbetet har finansierats av stiftelsen BalticSea2020.

– Det krävs många åtgärder i en stor andel av befintliga diken och dräneringssystem för att minska fosfortransporten till Östersjön. Därför får åtgärderna inte vara för svåra eller dyra, säger Joakim Ahlgren.

Två exempel på åtgärder är skyddszoner och små sedimentationsdammar. Forskarna och BalticSea2020 uppmuntrar nu till mer systematisk forskning om dikenas egentliga roll och funktion genom en försökspark där olika åtgärder för att minska fosforförlusterna kan testas och utvärderas.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4