nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljöminister Karolina Skog vid SAICM:s högnivåmöte den 12 mars 2018. FOTO: Ninni Andersson, Regeringskansliet

”Vi måste ha ett globalt arbete med kemikalier för att nå 2030-målen”

Det säger miljöminister Karolina Skog, när hon berättar för Miljö & Utveckling om hur det internationella mötet om kemikalier och avfall gick.

  • Annons 1

Miljöminister Karolina Skog och Sverige var mellan 12 och 15 mars värd för ett internationellt möte om hur världens länder långsiktigt ska hantera kemikalier och avfall. Sverige, som är initiativtagare i arbetet, vill se ett globalt avtal för kemikalier och avfall, jämförbart med Parisavtalet för klimat.

Det nuvarande globala samarbetet på kemikalieområdet består av en global kemikaliestrategi, SAICM, som gäller till 2020. Nu vill Sverige börja planera för vad som ska ske efter år 2020.

Vad sänder mötet ut för signaler till världens länder?

– Att kemikaliefrågorna är helt avgörande. Vi måste ha ett globalt arbete med kemikalier för att nå 2030-målen. Kemikalier påverkar hälsan, människliga rättigheter, jordbruk och inte minst miljön. Det sänder också ut signaler om att vi bättre behöver koppla ihop de här frågorna om vi ska kunna hantera den globala handeln som ställer nya krav på oss att ha en säker hantering av kemikalier, säger miljöminister Karolina Skog till Miljö & Utveckling.

Under dagarna hölls ett högnivåmöte dit miljöminister Karolina Skog bjudit in en mindre grupp länder, forskare och aktörer. Karolina Skog uttryckte att hon vill forma en koalition med likasinnade länder för att driva på för en ambitiös global överenskommelse. Detta stöttades av alla som deltog.

– Jag bjöd in ambitiösa länder för att samlas kring en ännu större och mer långsiktig idé om ett globalt avtal för kemikalier, enligt modellen från Parisavtalet. Det var också ett första möte som har en ännu längre tidshorisont. Jag introducerade idén om ett globalt avtal för kemikalier och avfall, vilket händer ihop mycket med att kemikalier sprids via produkter på den globala marknaden, säger Karolina Skog.

Läs mer: Sverige vill se globalt kemiavtal

Flera av deltagarna i högnivådialogen konstaterade att ett framtida ramverk för kemikalier och avfall måste beslutas på högsta politiska nivå för att ha önskad effekt. Man lyfte också fram att en hållbar hantering av kemikalier och avfall hör samman med en hållbar utveckling på flera plan, som fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, hälsa, klimat, vatten och jordbruk.

Sverige var också värd för ett arbetsgruppsmöte där 400 delegater från alla delar av världen förde diskussioner kring det framtida ramverket.

Läs mer: Hundratals kemikalier är reglerade i miljömärkta varor

– Mötet var ett av en rad förhandlingsmöten, så det är svårt att dra några slutsatser. Vi är överens om att SAICM hittills bara handlat om kemikalier, men att vi nu ska lägga till avfall. Vi är också överens om att informationsspridningen behöver bli bättre, säger Karolina Skog och fortsätter:

– Vi kommer alldeles säkert få ett nytt kemikalieavtal, då SAICM löper ut år 2020. Det större målet är sedan att få ett globalt avtal som går längre fram i tiden, men det kommer ta ett antal år innan vi kan ha det på plats.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.