nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Minestos Deep Green är ett exempel på teknik för att utvinna energi ur tidvatten. Foto: Minesto

Vi kan fiska energi och jobb ur havet

De länder som vågar satsa på framtidens havsbaserade energi kan skörda de kvalificerade arbetstillfällena och lägga grunden till en framgångsrik grön exportindustri. Vi har listan på vad som krävs, skriver företrädare för branschen.

  • Annons 1

Världens hav täcker över 70 procent av jordens yta. När de stora vattenmassorna påverkas av solen, vädersystem och gravitationskrafter absorberas stora mängder förnybar energi som kan utvinnas ur vågor, tidvatten och havsströmmar – så kallad marin energi.

Om den stora potentialen utnyttjas till fullo kan en stor mängd koldioxidutsläpp undvikas, samtidigt som många tätbefolkade kustregioner kan minska sitt beroende av importerad energi.

Mänskligheten står inför globala hållbarhetsutmaningar. Vår påverkan på jordens klimat riskerar att i grunden förändra de ekologiska förutsättningarna för vårt välstånd. Samtidigt innebär stigande energipriser och starkt importberoende stora risker för våra samhällen och ekonomier.

Olika teknologier för att utvinna marin energi utvecklas på flera håll i världen. Flertalet fullskaliga pilotinstallationer har genomförts och parker motsvarande tusentals megawatt planeras.

I Sverige finns flera framstående företag som utvecklar unika koncept för att utvinna marin energi. Flera av dem har uppmärksammats internationellt för de tekniska lösningarnas potential.

Vi har förutsättningar att bli en ledande exportör av kompletta kraftverk, delsystem, komponenter, tjänster och kunskap till världsmarknaden för marin energi.

Men för att lyckas krävs omedelbara satsningar.

Nyligen lanserade en bred grupp branschintressenter rapporten Blå energi – en strategisk innovationsagenda för marin energi. Innovationsagendans rekommendationer till svenska politiker och myndigheter kan sammanfattas i tre punkter:

1. Anta en nationell strategi för marin energi som beskriver nationella mål och ger en handlingsplan för de offentliga satsningarna på branschen.

2. Etablera en nationell samverkansplattform med uppdrag att främja utvecklingen av den svenska branschen.

3. Satsa på forskning, utveckling och demonstration som ger teknologier i olika utvecklingsstadier möjlighet att realisera sin potential.

European Ocean Energy Association pekar i sin framtidsvision för 2050 på möjligheten att möta 15 procent av det europeiska elbehovet och skapa 300 000 arbetstillfällen i takt med att förnybar energi från havet byggs ut i stor skala.

Det ekonomiska välstånd och de kvalificerade arbetstillfällen som utvecklingen medför kommer att hamna i de länder som redan nu har framsynthet och mod att investera i företag som kan leverera till världsmarknaden.

Den svenska branschen för marin energi är redo att delta i utvecklingen av framtidens hållbara energisystem och lägga grunden till en grön exportindustri – nu uppmanar vi gemensamt svenska politiker och myndigheter att snarast göra de satsningar som krävs.

Johnn Andersson, Projektledare, Ocean Energy Centre vid Chalmers tekniska högskola

Björn Bolund, Head of Ocean Energy, Vattenfall AB

Ola Carlson, Biträdande professor, Chalmers tekniska högskola

Oskar Danielsson Fängström, Ansvarig för marin energi, Pöyry Swedpower AB

Anders Jansson, VD, Minesto AB

Tobias Larsson, Professor, Blekinge Tekniska Högskola

Ulf Lindelöf, VD, Waves4Power AB

Roland Lord, VD, Vigor Wave Energy AB

Birgitta Losman, Regionråd, Västra Götalandsregionen

Patrik Möller, VD, CorPower Ocean AB

Mikael Sidenmark, VD, Ocean Harvesting Technologies AB

Erica Waller, Enhetschef, SP Bygg & Mekanik

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.