nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”Vi har mål på hela livscykeln”

Färg- och kemiföretaget Akzo Nobel hamnar för tredje året i rad i topp för sin grupp i Dow Jones Sustainability Index. Hållbarhetsexperten Johan Widheden förklarar varför de biter sig fast.

Johan Widheden, hållbarhetsexpert på Akzo Nobel.
  • Annons 1

Vad betyder det för organisationen att ni återigen hamnar i topp?

– Det betyder väldigt mycket. Och vi följer alltid upp, vi får en detaljerad rapport och ett möte med dem som har gjort utvärderingen. Där får vi reda på hur vi ligger gentemot andra och sätter kontinuerligt upp planer för hur vi ska nå upp till de områden där vi inte ligger i topp. Uppåt 600 av våra chefer har långsiktiga bonuspensioner som baseras på hur vi hamnar i Dow Jones Sustainability Index. Det ger förstås också ett tryck i företaget för att jobba med frågorna.

Du är med i den hållbarhetsgrupp som ansvarar för att alla anställda har kunskap och verktyg för att lyckas med hållbarhetsarbetet. Berätta hur ni jobbar.

– Vi är en grupp centralt i koncernen, varav 10 av 15 sitter i Göteborg, som stödjer organisationen i att ta fram hållbarhetsmål och att följa upp dem. Vi går igenom hela företaget och ibland ser vi att det finns stora kunskapsglapp. Då sätter vi ihop utbildningar med just de enheterna.

Vilken är er största hållbarhetsutmaning?

– Säkerhet, att hantera våra produkter rätt på produktionsenheterna och även säkerhet för kunderna. Det är alltid i fokus när det gäller kemiföretag. Sedan jobbar vi väldigt mycket med klimatfrågan på olika sätt. Vi har mål på hela livscykeln av våra utsläpp – inte bara våra egna. Det är nog min hållbarhetsgrupps största bidrag till Akzo Nobel, att vi förde in livscykeltänket. Vi kunde visa var i värdekedjan som de största koldioxidutsläppen kopplade till våra produkter sker: Akzo Nobel stod bara för 15 procent och av våra produkters klimatpåverkan över deras livscykler. Våra leverantörer och kunder släppte ut betydligt mer.

Hur jobbar ni med leverantörerna?

– Vi har tittat på vilka stora råvarugrupper vi köper vi in och vilka av dem kan man göra utifrån förnyelsebara råvaror. Där går vi ut till leverantörer och pratar om ifall vi kan göra en gemensam satsning. Det gäller att få upp volymer på råvarorna – annars kommer de inte vara konkurrensmässiga prismässigt.

– Sedan 2007 går vi också ut till kritiska leverantörer, speciellt i utvecklingsländer, och tittar över deras verksamhet på en massa punkter när det gäller miljö och säkerhet. Vi ställer krav på dem men hjälper även dem att komma igång.

Vad har du för tips till andra?

– Sätt pris på era utsläpp. År 2007 gick vi ut och sa ”ponera att vi har ett pris på koldioxid, att vi faktiskt får betala för våra utsläpp, vad skulle det kosta oss?” Det fick ögonen på de högsta cheferna. Ledningen måste ha hållbarhet som fokus. Man kan inte göra affärer utan att tänka hållbarhet – det handlar om att överleva långsiktigt.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil – en komplicerad fråga

I november 2018 gav mark- och miljödomstolen Preem tillstånd att utöka sin verksamhet i Lysekil, vilket har väckt starka reaktioner. Tillståndet innebär möjlighet att genomföra det så kallade ROCC-projektet, som skulle leda till en markant ökning av raffinaderiets koldioxidutsläpp.

  • Annonskod Huvudspalten 4

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) per år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.