nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”Vi behöver naturens resurser”

Att bevara en vacker naturmiljö är självklart viktigt. Men mest kritiskt är det att skydda naturens resurser. Det menar Johan Rockström, vd för Stockholm Resilience Center.

Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre är en av forskarna bakom appellen.
  • Annons 1

Johan Rockström och Mattias Klum, fotograf och filmare, berättade under Hagainitiativets Klimatstrategidagen, om bakgrunden till sin gemensamma bok som på svenska heter Vår tid på jorden.

– Att bara kommunicera forskning räcker inte alltid, det handlar om att nå båda hjärnhalvorna för att saker ska börja hända, säger Johan Rockström.

Han menar att det kan ses som en moralisk plikt när företagsledare hänvisar sitt hållbarhetsarbete till att de vill bevara vår vackra natur, men att det idag handlar om att skydda de planetära förvaltningarna.

– Sanningen är att naturen är ett otroligt stort skafferi som än idag är outnyttjat. Accelerationen sker allt snabbare och naturen beter sig inte förutsägbart. Det innebär att vi riskerar att gå miste om otroliga resurser, konstaterar han.

Mattias Klum hänvisar bland annat till att tre av fyra preparat som används för att behandla hjärtinfarkt kommer från kobraderivat.

En för alla, alla för en

Enligt Johan Rockström har jorden nu gått in i en ny era där människan har blivit en geologisk kraft – Antropocen. Han förklarar att de nio planetära biofysiska gränsvärdena, planetary boundaries, som människan inte ska överstiga för att kunna leva säkert på jorden redan har börjat passeras. Och gränsvärdena, oavsett om de handlar om uttunning av ozonlagret, väthusgaser eller färskvatten, hänger tätt samman.

– De planetära gränserna är som de tre musketörerna, en för alla, alla för en. Det innebär att vi måste arbeta med frågorna i en helhet. På samma sätt måste vi börja samarbeta med frågorna. Näringslivet agerar för mycket i sin egen business. Det vore bättre om man gick ihop över gränserna och skapade allianser.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.