nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Verktyg ska hantera intressekonflikter i skogen

Ett nytt verktyg ska sätta stopp för intressekonflikterna mellan ekonomiska, ekologiska och sociala värden i skogen.

  • Annons 1

Verktyget, som testats på den tätortsnära skogen kring samhället Lycksele bygger på en beslutsmodell som kan användas för att hantera de intressekonflikter som kan uppstå exempelvis mellan virkesproduktion, biologisk mångfald och friluftsliv. Bakom modellen som bygger att fler intressenter än markägaren deltar i planeringsprocessen, står forskaren Eva-Maria Nordström.

Modellens olika steg

Modellen bygger på en planeringsprocess som löper i flera steg. Det första är att identifiera personer och organisationer som påverkas av eller kan påverka situationen, och som därför bör delta i processen. Nästa steg är att beskriva och strukturera de mål som finns hos de olika parterna, det vill säga att skapa en lägesbild av de gemensamma och motsatta intressen som finns. Utifrån helhetsbilden får sedan intressenterna på ett strukturerat sätt bedöma hur viktiga de anser att olika mål och intressen är, bland annat med hjälp av matematiska modeller.

Avhandlingen visar att modellen kan vara ett användbart verktyg för kommuner och andra större skogsägare i planeringen av exempelvis tätortsnära skogsbruk.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Regeringen skärper målen för användning av växtskyddsmedel

Regeringen har beslutat om en reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel. Bland annat sätter regeringen ett nytt mål om att skydda pollinerande insekter.