nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: WSP

Ta hjälp av ekosystemen i stadsplaneringen

Om vi tar hjälp av ekosystemtjänster i stadsplaneringen står vi bättre rustade mot ett förändrat klimat. Projektet C/O City har tagit fram konkreta verktyg och en handbok som ger hjälp på vägen.

  • Annons 1

Det är i samband med mässan Building Sustainability Sweden den 10–11 november som resultatet av två års arbete nu presenteras. Med stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som testyta har projektet C/O City utvecklat flera olika planeringsredskap. Med hjälp av grönområden som levererar ekosystemtjänster ska framtidens städer rustas för ökade mängder regn, minska stadens buller, främja den biologiska mångfalden och klara värmeböljor bättre. Ett plus blir en vackrare och hälsosammare stadsmiljö.

Resultatet redovisas i form av en handbok, olika planeringsverktyg och en databas med fakta om bland annat hur dagvatten kan hanteras och buller minskas. Verktygen läggs fortlöpande upp på projektets hemsida till och med december då det avslutas.

Bred målgrupp

Projektet är finansierat av Vinnova och har letts av Stockholms stad. Experter från många olika håll, till exempel WSP, NCC och White arkitekter, har bidragit med kunskap.

Anna Larsson på konsultbyrån U&We har varit delaktig i arbetet som hon tror kan vara till nytta för många.

– Det vänder sig till alla aktörer: beställare, arkitekter, byggherrar, byggbolag och självklart kommuner och städer.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.