nr-logo

Tidningen för miljöproffs

ekosystem wsp
FOTO: WSP

Ta hjälp av ekosystemen i stadsplaneringen

Om vi tar hjälp av ekosystemtjänster i stadsplaneringen står vi bättre rustade mot ett förändrat klimat. Projektet C/O City har tagit fram konkreta verktyg och en handbok som ger hjälp på vägen.

  • Annons 1

Det är i samband med mässan Building Sustainability Sweden den 10–11 november som resultatet av två års arbete nu presenteras. Med stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som testyta har projektet C/O City utvecklat flera olika planeringsredskap. Med hjälp av grönområden som levererar ekosystemtjänster ska framtidens städer rustas för ökade mängder regn, minska stadens buller, främja den biologiska mångfalden och klara värmeböljor bättre. Ett plus blir en vackrare och hälsosammare stadsmiljö.

Resultatet redovisas i form av en handbok, olika planeringsverktyg och en databas med fakta om bland annat hur dagvatten kan hanteras och buller minskas. Verktygen läggs fortlöpande upp på projektets hemsida till och med december då det avslutas.

Bred målgrupp

Projektet är finansierat av Vinnova och har letts av Stockholms stad. Experter från många olika håll, till exempel WSP, NCC och White arkitekter, har bidragit med kunskap.

Anna Larsson på konsultbyrån U&We har varit delaktig i arbetet som hon tror kan vara till nytta för många.

– Det vänder sig till alla aktörer: beställare, arkitekter, byggherrar, byggbolag och självklart kommuner och städer.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.