nr-logo

Tidningen för miljöproffs

”Vd kommer inte tacka dig om du sitter tyst”

Bra ledarskap och framgång hänger ihop. Sist ut att dela med sig av sina bästa tips på bra miljöledarskap i ledningsgruppen är Pär Larshans, hållbarhetschef på Max.

webb larshans
  • Annons 1

Hur kan man bedriva miljöledarskap i ledningen på ett bra sätt?

– Det grundläggande är att det måste finnas en förståelse och ett stöd från vd. Därefter är det viktigt att frågan är återkommande på varje ledningsmöte så att detta inte är ett särintresse utan finns med i alla beslut. Dessutom är det alltid bättre att driva frågan på ett positivt sätt, lyfta de positiva exemplen internt och vara positivt pådrivande. Stöd från hela ledningsgruppen är sedan en förutsättning för att kunna implementera en miljösyn eller som jag hellre ser det, en hållbarhetssyn.

Vad finns det för möjligheter?

– Genom att vara positivt pådrivande så kommer samtliga avdelningschefer att själva hitta åtgärder, särskilt om de själva blir hjältar. Egen drivkraft kan bäst skapas genom positiv feedback. Genom en långsiktighet och att mäta samt hylla framgångarna så kommer en positiv utveckling att kunna fortsätta.

Att tänka på?

– Det finns självklart tillfällen då miljöfrågan också är ett krav, det är då viktigt att vara tydlig och särskilja från övrigt miljöarbete. Här behöver miljöchefen nyttja sin expertkunskap och stå på sig. Vd kommer inte att tacka dig om du sitter tyst efteråt. Det kan både handla om möjliga affärsrisker som kan förebyggas men dessutom rena lagkrav som behöver implementeras.

Tips?

– Se till att ha en nära dialog med vd, det är centralt att han eller hon löpande informeras och rubricera det gärna med följande rubriker så att det blir tydligt: 1) Affärsrisk/hot (konkurrentanalys, upphandlingskrav osv). 2) Lagkrav, ett måste. 3) Affärsmöjligheter, nya områden som kommer, både kort och i ett längre perspektiv.

Är det någon skillnad mellan att bedriva miljöledarskap i ledningsgruppen och i styrelsen?

– Miljöledarskap måste finnas även i styrelsen och det gäller att få styrelsen att se den viktiga strategiska frågan, det är deras roll. Där är både varumärkesfrågan, lagkraven och affärsnyttan viktiga beståndsdelar. Man måste också skilja på filantropi och affär. Det finns ägare som vill göra filantropiska insatser men det är inget som miljö- eller hållbarhetschef ska driva. De ska istället alltid ha både den kort- och långsiktiga affärsnyttan i fokus.

Läs även vilka råd Karin Bodin på Polarbröd och Eva Eriksson på Löfbergs har när det gäller miljöarbete i ledningsgruppen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.