nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Vattnet stiger

Ökande regnmängder, stigande vattennivåer och översvämningsrisk. Nu har en handbok som ska hjälpa kommuner att planera för vattenmassorna publicerats.

  • Annons 1

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmlands län ligger bakom handboken Stigande vatten som ska hjälpa länens 65 kommuner att planera för stigande vattennivåer.

Bakgrunden är att SMHI spår att klimatförändringarna kommer att innebära fler översvämningar och därmed störningar i samhällsfunktioner. Samtidigt planeras ny bebyggelse vid utsatta områden och att ta hänsyn till riskerna med stigande vattennivåer när det planeras och bygg nytt kan bidra till bättre och säkrare investeringar.

Handboken ger rekommendationer om lämplig markanvändning och visar hur planering och design kan skapa en helhetssyn som minskar riskerna. Den ger också exempel från andar länder där man arbetat aktivt med att göra plats för mer vatten i stadsbilden, bland annat i byggnadsdesignen och med fler gröna ytor.

Etiketter:,

Fler nyheter

Så blir unionens klimatmål

Ända in på sluttampen var det oklart om EU skulle få några bindande klimat- och energipolitiska mål. Men i natt enades unionens politiker om målen som ska gälla fram till 2030.

Annika Skoglund forskar på medarbetares miljöengagemang.
Annika Skoglund forskar på medarbetares miljöengagemang.

Green HRM tar tillvara på miljöengagemanget.

I veckan landar ett rykande färskt nummer av Miljö & Utveckling i alla prenumeranters brevlåda. Här kan du bland annat läsa om Green HRM som svarar på frågan om hur man på bästa sätt tar hand om sina medarbetares miljöengagemang.

Åsa Romson kommenterar budgeten på en minut.
Åsa Romson kommenterar budgeten på en minut.

Klimatprogram och miljöskatter i budgeten

Miljödepartementets anslag ökar med 1,4 miljarder om regeringens budget går igenom. Bland annat satsar man på ett klimatprogram för att stödja kommunen. Upphandlingsstödet flyttas till en egen myndighet.

Susanne Bergman är hållbarhetschef på Hertz
Susanne Bergman är hållbarhetschef på Hertz

Hertz Hållbarhetschef: Vi måste samåka mer

Debatt

Svensk biltrafik är i dag mycket ineffektiv. I varje bil som rullar på vägarna sitter i snitt endast 1,2 personer. I dag samåker 14 procent av svenskar en eller flera dagar i veckan. Vi anser att svenska kommuner, myndigheter och företag måste samarbeta för att öka den siffran.