nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Vattenfall testar ny bioeldad sterlingmotor

Vattenfall ska testa en ny biobränsleledad stirlingmotor för uppvärmning av småhus.
– Stirlingmotorn har stor potential och är en av de mest lovande teknikerna när det gäller biobränsleeldade minikraftverk för villor, säger Gösta Amnell, projektledare på Vattenfall.

  • Annons 1

Vattenfall har sedan början av 1990-talet arbetet med att utveckla olika tekniker och produktkoncept för minikraftvärme, men det arbetet har främst varit inriktat på bränsleceller och mikroturbiner. Nu väljer Vattenfall att bygga upp en försöksanläggning i Älvkarleby där en pelletseldad stirlingmotor ska prövas i ett simulerat småhus. Intresset för småskalig kraftvärme ökar just nu kraftigt inte bara från Vattenfall. Orsakerna till det ökande intresset är flera. En är att det finns ett outnyttjat värmeunderlag för elproduktion som går att komma åt genom en ökad satsning på småskalig kraftvärmeproduktion. En annan är att om gamla värmepannor ersätts av småskalig kraftvärme görs hushållen mindre känsliga för strömavbrott.

Mer erfarenhet

Vattenfalls projekt innebär att man mellan april och oktober ska provköra en pelletseldad stirlingmotor som anpassas för en vanlig pelletspanna. Stirlingmotorn är tysk och produceras hittills endast för utvecklingsändamål. Syftet med projektet är enkelt uttryckt att skaffa sig mer erfarenheter från hur biobränsleeldade stirlingmotorer fungerar eftersom de erfarenheter som finns i huvudsak baserar sig på naturgaseldade småskaliga värmekraftverk.

– Vi vill testa den här nya tekniken för att se till exempel på verkningsgraderna och emissioner, men också på tillgänglighet, styrning och reglering, berättar Gösta Amnell. Sedan vill vi även se hur tekniken påverkar elsystemet och vilka krav som det medför.

Förfina tekniken

Tekniken består flera led som måste testas för att systemet ska bli tillräckligt effektivt. Samtidigt som minikraftvärmeverken kan skapa energivinster genom minskade överföringsförluster, kan det vara så att de kraftvärmeverken drar mer energi.

– Det finns ett antal steg som måste förfinas och utvecklas för att det ska finnas ett färdigt system, säger Gösta Amnell.

Produkt om tre år?

Projektet ska också ge ett underlag för en bedömning av stirlingmotorns marknadspotential och ekonomi. Biobränsleeldade minikraftverk ställer lite annorlunda krav än de naturgaseldade system som finns på marknaden.

– Det är ett lite svårare bränsle genom att det till exempel avger aska och är betydligt trögare, säger Gösta Amnell. Dessutom kräver det en del extra utrustning som inte naturgas behöver.

Han är dock förhoppningsfull om att det finns en marknadspotential för pelletseldade minikraftvärmeverk, även om man kan förvänta sig att villaägarnas investeringskostnader kommer att bli minst 100 000 kronor, inklusive panna och system för pellets.

– Jag tror helt klart att det kommer att finnas en marknad, men en färdig produkt kommer inte att finns ute förrän tidigast om ungefär tre år, säger Gösta Amnell.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4