nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Vattenfall kan sälja kolkraftverken

Vattenfall får en ny strategisk inriktning. Den nya linjen ska göra det möjligt att avyttra verksamheter som inte stöder målet om att minska CO2-intensiteten.

  • Annons 1

”En utmanande marknadssituation”. Så beskriver Vattenfall den bakomliggande kraften som nu gör att företaget byter strategi. Flera aspekter ingår i den nya strategin, bland annat nedskärningar, processförbättringar inom drift och underhåll men också övergripande miljöstrategiska beslut.

Mer förnybart

Vattenfalls nya inriktning ska förutom att ge företaget ökad vinst och minskade skulder också leda till ”minskad CO2-exponering”. I informationsmeddelandet beskrivs just detta som att Vattenfall ska se över möjligheten att kunna avyttra verksamheter som inte stöder den nya strategin. Vattenfall har länge kritiserats för sina koldioxidintensiva kolkraftverk i Tyskland men också i flera andra länder.

Företaget vill istället växa inom energislag med lägre klimatpåverkan. Här nämns inte bara vindkraft, biomassa och vattenkraft utan även kärnkraft och den fossila naturgasen. Elektricitet, värme och gas blir fortsatt tre viktiga produkter i verksamheten. Fokus ligger geografiskt sett på Sverige, Tyskland och Nederländerna.

– Efter en tid av intensiv tillväxt är det nu tid för konsolidering. Vattenfall kommer att minska sin CO2-exponering och bli ett av de företag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion, säger Lars Westerberg, styrelseordförande.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Nytt webbverktyg ska öka jämställdheten på arbetsplatsen

Ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nytt webbverktyg, ”Förändringsrutan” ska hjälpa organisationer att få jämställdhetsarbetet att bli en del av den ordinarie verksamheten och det dagliga arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Chalmers vässar forskningsmiljö för solenergi

Chalmers vässar sin forskningsmiljö när det gäller fastighetsnära energiproduktion av solenergi. Målet är att skapa en forskningsmiljö som är unik i Europa.