nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Västra Götaland i täten för klimatarbetet

  • Annons 1

Västra Götalandsregionen ligger i täten för klimatarbetet i landsting och regioner, följt av landstinget Gävleborg och landstinget i Uppsala län. Bland kommunerna har de större kommit längst. Det visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

I en enkätundersökning har SKL undersökt hur klimatarbetet ser ut i olika kommungrupper samt i olika landsting och regioner. Resultaten visar bland annat att:

* Västra Götalandsregionen är mest aktiv i klimatarbetet av landstingen och regionerna. Därefter kommer landstinget Gävleborg, landstinget i Uppsala län, Region Skåne och Stockholms läns landsting.

* det för kommunernas del finns ett tydligt samband mellan kommunens storlek och hur långt klimatarbetet har kommit. Större kommuner arbetar mer på bredden i klimatarbetet.

* det vid sidan av de allra minsta kommunerna är förortskommunerna som i mindre utsträckning tycks ha satt igång ett bredare klimatarbete.

* det på länsnivå är Gotlands kommun som är mest aktiv, följt av kommunerna i Halland, Sörmland och Kronoberg.

* statliga bidrag till investeringsprogrammen Klimp och Lip har ett starkt samband med klimatarbetet.

* i jämförbara frågor ligger landstingen lite längre fram i klimatarbetet än kommunerna, vilket stämmer med bilden av att större organisationer har en större bredd i arbetet.

– Kommuner och landsting har länge gått i bräschen för miljöarbetet. Den tidiga satsningen på fjärrvärme och kraftvärme har minskat de nationella utsläppen av koldioxid med motsvarande 25 procent av dagens inhemska utsläpp. Förra decenniets Agenda 21-arbete har idag utvecklats till en rik flora av egna initiativ och miljösatsningar, uppger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Han fortsätter:

– Men betydligt mycket mer måste göras i klimatarbetet. Vi vill bygga ut den miljövänliga energiförsörjningen, satsa mer på kollektivtrafiken, klimatanpassa stadsplaneringen, ställa tydliga klimatkrav i vår upphandling och inte minst satsa på ett ökat medborgarengagemang. Allt detta förutsätter ett bättre samspel mellan stat, kommuner och näringsliv.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Regeringen skärper målen för användning av växtskyddsmedel

Regeringen har beslutat om en reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel. Bland annat sätter regeringen ett nytt mål om att skydda pollinerande insekter.