nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Till 2015 ska företagen i projektet minska utsläppen från de anställdas arbetspendling med 15 procent.

Västbergaföretag ska minska utsläpp från arbetspendling

Fram till 2015 ska sex företag i stockholmsförorten Västberga minska utsläppen från de anställdas pendling till och från jobbet. Åka kollektivt, cykla, gå, jobba hemma och köra miljöbil är några av strategierna som ska leda fram till målet.

  • Annons 1

Projektet drivs av miljöförvaltningen i Stockholms stad och är initierat för att se om man kan minska utsläppen av växthusgaser från stockholmarnas arbetspendling.

I Västberga företagsområde arbetar totalt 9249 personer på 582 arbetsplatser. Bara de 832 anställda i de sex deltagande företagen reser cirka sju miljoner kilometer till och från arbetet varje år.

I den resvaneundersökning som genomförts har det visat sig att Västbergas anställda väljer bilen av flera olika anledningar. De har dålig koll på hur kollektivtrafiken fungerar. De tycker att området känns otryggt och vill inte gå i tunnlar och på mörka tomma gator på kvällstid. De tar bilen av gammal vana.

Samarbete med företag och KTH

I projektet ingår sex företag men även SL, Trafikkontoret, Stockholm business region och Hägersten-Linljeholmens stadsdelsförvaltning har varit inkopplade i diskussioner kring hur området kan utvecklas för att göra det mer gynnsamt att gå, cykla eller åka kollektivt. Långtradarparkeringar och stora vägar gör exempelvis att promenadstråken kan utvecklas för att bli trevligare och mer trafiksäkra. Belysningen kan bli bättre i gångtunnlar.

Handling som gäller

Modellen som man arbetar med kallas Cero och är utvecklad av forskare vid KTH. Till sommaren är förarbetet klart och företagen ska sätta igång arbetet. Några av strategierna är att få fler att resa kollektivt eller cykla och gå till jobbet. Vissa långpendlare kommer också att få möjlighet att köra elbil.

Jon Möller är projektledare

Jon Möller är projektledare för Västberga Commute

– Företagen är motiverade. Mer än hälften av de anställda i de deltagande företagen tycker att det är bra att arbetsgivaren försöker minska utsläppen från pendlandet berättar Jon Möller på Miljöförvaltningen i Stockholms stad och projektledare för Västberga Commute.

Projektet pågår till 2015. Förhoppningen är sedan att modellen kan spridas till andra områden i staden.

 

Denna artikel genererades av ett tips. Har du också ett nyhetstips till redaktionen? Hör av dig till oss på info@miljo-utveckling.se

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4