nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Värdeskapande kemi gör cirkulär ekonomi möjligt

Samtidigt som stora delar av näringslivet ser förundrat på den nya megatrenden som kallas cirkulär ekonomi, så saknas den fundamentala insikten om vad som krävs för att komma åt
de förväntade rikedomarna på en biljon årliga dollar. Det skriver Magnus Hedenmark, författare till boken Cirkulär kemi.

Magnus Hedenmark, författare.
  • Annons 1

Samtidigt som stora delar av näringslivet ser förundrat på den nya megatrenden som kallas cirkulär ekonomi, så saknas den fundamentala insikten om vad som krävs för att komma åt de förväntade rikedomarna på en biljon årliga dollar. Vi ser visserligen en del framgångsrika exempel på delandeekonomi, där bilar, cyklar, kontor, boende och verktyg kan utnyttjas av flera användare och därmed skapa mer intäkter på samma materiella resurs. Den digitala utvecklingen av plattformar som möjliggör allt detta är imponerande, men delandeekonomin räcker inte på långa vägar.

Dela ger tidsfrist

Forskarna varnar nu för både ekonomiska som mänskliga konsekvenser med akut sinande tillgångar av kritiska metaller och mineraler i jordskorpan. Delandeekonomin kan bara förlänga tidsfristen på den ohållbara linjära ekonomin, men inte lösa det grundläggande problemet. Så länge dagens varuproduktion inte har designats för att ingå i eviga biologiska eller tekniska cykler, så kommer varuförsörjningen vila på den gamla ohållbara linjära ekonomin, med ett ökande hål i jordskorpan på den ena sidan och ett ökande avfallsproblem i den andra.

Cirkulär kemi lösningen

För att fullt ut kunna kapitalisera på den tänkta cirkulära ekonomin, så krävs en förmåga och kompetens för att förse varorna med den rätta kemiska sammansättningen. En förmåga i cirkulär kemi. Och då talar jag inte om vad EUs kemikalielagstiftning reach och annan kemilagstiftning kräver, utan snarare en kravbild som tar höjd för resursintelligenta lösningar utan såkallad downcycling där resurserna systematiskt tappar kvalitet och värde för varje återvinningssteg. Enligt Kemikalieinspektionen är det brist på kemikaliedata och osäkerhet som är de största hindren för återvinning av plast idag. Begreppet plast omfattar närmare tusen olika typer av polymerer med en mängd olika tillsatser, varav ett stor andel utgör ett potentiellt hot mot folkhälsan. Ett stort problem, men det finns absolut alternativa lösningar och möjligheter att förändra situationen snabbt. Heterogena blandningar av plaster skapar förstås oordning och begränsad användbarhet med ett lågt affektionsvärde för återvunna produkter. Plaster med såväl kända som okända miljögifter sänker förtroendet hos konsumenterna och sänker därmed värdet på varorna ytterligare.

Onödigt missa festen

Potentialen för att istället skapa värden med transparenta och giftfria varor borde därför vara mycket stor. Detta värdeskapande kallas cirkulär kemi och borde helst införas i all universitetsutbildning och på företagens FoUavdelningar så fort som möjligt. Parallellt behöver den offentliga upphandlingen utvecklas så att den kravställer bättre genom teknik och innovationsupphandlingar. Det är så onödigt att missa festen där miljön, samhället och näringslivet kan bli riktiga vinnare i den cirkulära ekonomin.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4