nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Vägar perfekta för energiproduktion

Solceller på vägar, i bullerskydd. Mikrovindkraftverk i dikeskanter. Våra vägar skulle utan problem kunna användas för att tillverka förnybar energi på en mängd olika sätt. Forskare vid VTI har gjort en kartläggning.

  • Annons 1

Det finns en rad tekniker för energiutvinning som kan användas i vägmiljö för att minska miljöbelastningen, exempelvis solceller, geotermisk energi och vindkraft. Sveriges vägnät innefattar 98 000 kilometer statliga vägar och 41 600 kilometer kommunala vägar och gator, det finns med andra ord stora ytor att ta i anspråk om man vill.

– Syftet med rapporten var att skapa ett underlag att använda vid planering av ny infrastruktur då man vill minska miljöbelastningen genom att använda förnyelsebar energi, säger Fredrik Hellman, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI.

Här är några tekniker som kan vara aktuella:

• Solceller i till exempel bullerskydd. Tekniken kan appliceras direkt eftersom mycket erfarenhet redan finns.

• Solceller i väg. Skulle kunna fungera under vissa förutsättningar, exempelvis på biytor utan mycket slitage.

• Geotermisk energi. Tekniken har potential för halkbekämpning i branta backar, men även för uppvärmning av gångvägar i staden och på lekplatser

• Vindenergi. Mikrovindkraftverk utmed vägarna kan användas för energiproduktion.

• Bioenergi. Teknik för uppsamling av biomassa vid vägkantslåtter bör utvärderas genom livscykelanalys.

– Tyvärr finns det också många faktorer som håller tillbaka utvecklingen av nya innovativa system för energiutvinning, exempelvis att underhållskostnaderna ökar, att återvinning av vägmaterial försvåras eller att säkerheten utmed vägen försämras, säger Annika Jägerbrand, forskare på VTI.

Kommentarer

1 reaktion till “Vägar perfekta för energiproduktion”

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Analys: Utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil – en komplicerad fråga

I november 2018 gav mark- och miljödomstolen Preem tillstånd att utöka sin verksamhet i Lysekil, vilket har väckt starka reaktioner. Tillståndet innebär möjlighet att genomföra det så kallade ROCC-projektet, som skulle leda till en markant ökning av raffinaderiets koldioxidutsläpp.