nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utsläppsökningar trots utsläppshandel

Svenska industrier som ingår i EU:s utsläppshandel släpper ut mer föroreningar idag än för två år sedan, enligt en kartläggning från Naturvårdsverket. Samtidigt ska de minska sina utsläpp med över 20 procent till år 2020.

  • Annons 1

Utsläppen av koldioxid från de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av Eu:s utsläppshandelssystem ökade under 2010 jämfört med både 2008 och 2009, enligt Naturvårdsverkets studie. Totalt handlar det om en uppgång på 5,2 miljoner ton jämfört med 2009.

Mest steg utsläppen inom el- och fjärrvärme samt järn- och stålbranschen, som efter en kraftig konjunkturnedgång under 2009 ökade sin produktion. Kartläggningen redovisas som en komplettering till den EU-övergripande redovisning som Eu-kommissionen presenterar.

Utsläppsökningarna har skett inom samtliga branscher utom papperstillverkning. Jämfört med 2008 – då konjunktureffekten var mindre – är det dock enbart förbränningsbranscherna (främst el- och fjärrvärme) och gruvindustrin som har ökat sina utsläpp.

Kartläggningen visar att de ökade utsläppen hänger samman med ett mer gynnsamt konjunkturläge. Utsläppen har också påverkats av ökad bränsleanvändning till följd av den kalla och utdragna vintern 2010 då också kärnkraftens elproduktion var lägre än förväntat.

Ska minska

Målet är att den handlande sektorn ska minska sina utsläpp med 21 procent till år 2020 (jämfört med 2005). För att handelssystemet ska få en styrande effekt måste antalet klimatpåverkande utsläpp begränsas. I den kommande handelsperioden 2013-2020 ska utsläppsrätterna fördelas genom auktionering och tilldelning ska ske utifrån riktmärken istället för som tidigare historiska utsläpp och prognoser. Just nu pågår förberedelserna inför den perioden förfullt.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4