nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utsläpp från industri inom handelssystemet minskar

  • Annons 1

Koldioxidutsläpp från flera svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EUs utsläppshandel minskar. Det visar Naturvårdsverkets analys av utsläpp för 2008.

Mest minskar utsläppen inom el- och fjärrvärmesektorn, samt inom massa- och pappersindustrin. Dock redovisar raffinaderier, malmtillverkning och cementindustrin ökade utsläpp.

Sveriges koldioxidutsläpp inom den handlande sektorn uppgick år 2008 till 20,1 miljoner ton, vilket innebär att utsläppen inom handelssystemet ökat med drygt en miljon ton från 2007. Därtill har det skett en utsläppsökning på drygt 1,2 miljoner ton som beror på att det har tillkommit nya utsläppskällor då definitionen av förbränningsanläggningar vidgats. Detta betyder i sin tur att utsläppen från de anläggningar som var med under den första handelsperioden totalt sett har minskat.

De minskade utsläppen från el och fjärrvärme beror på ökad användning av biobränslen samt av minskat värmebehov. Biobränsle har också lett till minskningarna inom massa och papper. Att cementindustrins utsläpp ökat beror på produktionsökningar och raffinaderiernas ökning beror på produktionsstopp under 2007.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.

  • Annonskod Huvudspalten 4