nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Utsläpp från fartygen måste minska

Utsläppen av växthusgaser från fartyg minskar inte i tillräckligt snabb takt. Nu ska EU-kommissionen ta fram ett förslag på hur problemet kan lösas. Fram till den 12e april kan man lämna synpunkter i frågan.

  • Annons 1

EU-komissionen vill i den öppna konsultationen ha förslag på möjliga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från fartygsindustrin. EU har förbundit sig att minska de totala utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent fram till 2020.

2008 togs ett beslut om att ifall inga frivilliga internationella avtal hade undertecknats i slutet av 2011 när det gällde att minska utsläppen från fartygen, skulle komissionen själva ta tag i detta och inkludera kraven i resten av åtagandet när det gäller 2020-målet för hela unionen.

Och trots ansträngningar från IMO, International Maritime, Organistaion och FN-organet UNFCCC så har framgångarna varit mycket begränsade när det gäller att enas.

Idag står den internationella fartygsflottan för tre procent av de globala koldioxidutsläppen och den siffran väntas mer än fördubblas fram till 2050. Konsultationen är öppen fram till den 12e april. Här kan du lämna dina förslag: http://ec.europa.eu/clima/consultations/0014/index_en.htm

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.