nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Utredningarna som kommer 2016

Flera tunga utredningar på miljöområdet ska presentera sina slutbetänkanden i år. Här är listan:

  • Annons 1

Ny klimatlag

I mars ska Miljömålsberedningen presentera sitt förslag om hur ett nytt klimatpolitiskt ramverk ska se ut samt vad Sverige ska ha för klimatmål fram till 2050. De ska också ta ställning till om Sverige ska få en särskild klimatlag. Den 1 juni ska förslaget kompletteras med en strategi kring hur målen ska kunna nås. Förutom detta ska Miljömålsberedningen också föreslå en strategi för en samlad luftvårdspolitik. Sista datum för det är den 15 juni.

Genmodifierade grödor

Enligt ett nytt EU-direktiv ska medlemsländerna kunna begränsa eller förbjuda odling av genetisk modifierade grödor, även om de som är godkända på EU-nivå. Hur direktivet ska implementeras i svensk lag redovisas i en utredning som ska vara färdig i början av mars.

Miljöbilspremie

I april får vi veta mer om hur miljöbilspremien kan komma att se ut i framtiden. I uppdraget ingår att komma med förslag på ett så kallat bonus-malus-system. De innebär att den som kör miljövänligt får en premie och den som kör utsläppstungt får en extra avgift.

Dricksvattenförsörjning

I slutet av april ska dricksvattenutredningen, som pågått sedan 2013, vara klar. Den handlar bland annat om hur dricksvattenförsörjningen ska kunna säkras i framtiden.

Skatt på flyg

I november får vi veta hur en eventuell flygskatt kan komma att se ut– ett förslag som säkerligen kommer att debatteras ordentligt.

Kilometerskatt för lastbilar

I början av december ska utredningen om en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar vara klar.

Framtida energipolitiken

Efter 100 år med vattenkraft och 40 år med kärnkraft ska Sveriges energikarta målas om. Våren 2015 påbörjade energikommissionen, under ledning av energiminister Ibrahim Baylan, det komplexa arbetet med att staka ut riktningen för hur framtidens energiförsörjning ska se ut. Senast den 1 januari 2017 ska den parlamentariska Energikommissionen redovisa sitt förslag om en energipolitisk överenskommelse.

Här kan du läsa mer:

Miljö- och energidepartementet 

Finansdepartementet

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4