nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Utredningarna som kommer 2016

Flera tunga utredningar på miljöområdet ska presentera sina slutbetänkanden i år. Här är listan:

  • Annons 1

Ny klimatlag

I mars ska Miljömålsberedningen presentera sitt förslag om hur ett nytt klimatpolitiskt ramverk ska se ut samt vad Sverige ska ha för klimatmål fram till 2050. De ska också ta ställning till om Sverige ska få en särskild klimatlag. Den 1 juni ska förslaget kompletteras med en strategi kring hur målen ska kunna nås. Förutom detta ska Miljömålsberedningen också föreslå en strategi för en samlad luftvårdspolitik. Sista datum för det är den 15 juni.

Genmodifierade grödor

Enligt ett nytt EU-direktiv ska medlemsländerna kunna begränsa eller förbjuda odling av genetisk modifierade grödor, även om de som är godkända på EU-nivå. Hur direktivet ska implementeras i svensk lag redovisas i en utredning som ska vara färdig i början av mars.

Miljöbilspremie

I april får vi veta mer om hur miljöbilspremien kan komma att se ut i framtiden. I uppdraget ingår att komma med förslag på ett så kallat bonus-malus-system. De innebär att den som kör miljövänligt får en premie och den som kör utsläppstungt får en extra avgift.

Dricksvattenförsörjning

I slutet av april ska dricksvattenutredningen, som pågått sedan 2013, vara klar. Den handlar bland annat om hur dricksvattenförsörjningen ska kunna säkras i framtiden.

Skatt på flyg

I november får vi veta hur en eventuell flygskatt kan komma att se ut– ett förslag som säkerligen kommer att debatteras ordentligt.

Kilometerskatt för lastbilar

I början av december ska utredningen om en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar vara klar.

Framtida energipolitiken

Efter 100 år med vattenkraft och 40 år med kärnkraft ska Sveriges energikarta målas om. Våren 2015 påbörjade energikommissionen, under ledning av energiminister Ibrahim Baylan, det komplexa arbetet med att staka ut riktningen för hur framtidens energiförsörjning ska se ut. Senast den 1 januari 2017 ska den parlamentariska Energikommissionen redovisa sitt förslag om en energipolitisk överenskommelse.

Här kan du läsa mer:

Miljö- och energidepartementet 

Finansdepartementet

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.