nr-logo

Tidningen för miljöproffs

MU15-5_218px
Utkom 14 oktober 2015

Nr 2015-5

 

Tema: Hållbart ledarskap
Läsarundersökning: Hållbarhetsfrågorna där ni är starkast och svagast
Få ut maximalt av nya Iso 14001
Trenden: Digitaliseringseran är här
Granskning: Miljölagstiftningen fungerar inte
Duellen: Har bilismen nått sin kulmen?

Prenumerera

Köp digitalt lösnummer

Senaste nyheterna

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.