nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Miljö & Utveckling Utbildning är marknadens starkaste koncept för utbildningar inom miljö och hållbarhet. Det bygger på ett omfattande samarbete mellan landets främsta tidning för miljöproffs, Miljö & Utveckling, och det ledande hållbarhetskonsultföretaget Goodpoint.

Kommande evenemang

Lär dig revidera ert miljöledningssystem

2017-09-14
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunskap om interna revisioner och hur man genomför dem. Rätt använd är intern revision ett viktigt verktyg för ledningen för att minska risker och förbättra verksamheten. Att genomföra intern revision är också ett krav för att uppnå certifiering av sitt ledningssystem enligt till exempel ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning) eller OHSAS 18001 (arbetsmiljöledning).

Läs mer

Certifierad utbildning om nya GRI standarderna

2017-09-19
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI-standarderna. Genom samarbetet med Goodpoint kan nu Miljö & Utveckling Utbildning erbjuda en certifierad utbildning, då Goodpoint är ett av få svenska konsultföretag som är certifierade utbildare i hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarderna. Under vår certifierade kurs kommer deltagarna att få en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis får deltagarna ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Läs mer

Skapa en hållbar leverantörskedja

2017-10-10
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, inköp samt riskhantering inom leverantörsledet och vill skapa en hållbar leverantörskedja. Ett framgångsrikt arbete med hållbarhet i processerna bygger på förtroende och samarbete mellan den inköpande organisationen och leverantören och kan minska risker både för din egen organisation och de som arbetar i leverantörskedjan.

Läs mer

Klara kraven för hållbara val av byggmaterial

2017-10-11
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör eller leverantör inom byggsektorn och vill uppfylla kraven på ett hållbart byggande. Frågor som besvaras är bland annat vad det innebär att en produkt uppfyller kraven enligt Reach eller RoHS och vilken information som behöver ges utöver lagkraven med en byggvarudeklaration, miljövarudeklaration (EPD) eller ett emissionscertifikat.

Läs mer

Säkra din certifiering enligt ISO14001/9001:2015 i tid

2017-10-19
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig vill lära dig mer om tillämpningen av ISO 14001/9001:2015. Du får kunskap om hur du på bästa sätt förbereder dig för att införa nya standarderna samt praktiskt tillämpar dem i din verksamhet.

Läs mer

Hållbarhetsredovisa enligt den nya lagstiftningen

2017-10-24
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en verksamhet som måste hållbarhetsredovisa. Ändringarna i Årsredovisningslagen (ÅRL) som trädde i kraft 1 januari 2017 gör det obligatoriskt för många fler företag att hållbarhetsredovisa. Tillhör ert företag de som omfattas av de nya kraven? Är du osäker på hur du ska göra för att uppfylla den nya lagstiftningen? Då är det här utbildningen för dig!

Läs mer

Certifierad utbildning om nya GRI standarderna

2017-11-07
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI-standarderna. Genom samarbetet med Goodpoint kan nu Miljö & Utveckling Utbildning erbjuda en certifierad utbildning, då Goodpoint är ett av få svenska konsultföretag som är certifierade utbildare i hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarderna. Under vår certifierade kurs kommer deltagarna att få en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis får deltagarna ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Läs mer

Säkra att du följer kemikalielagstiftningen

2017-11-08
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete. Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.

Läs mer

Klara omcertifiering av ISO 14001:2015

2017-11-16
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du jobbar effektivt med miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och får ett strukturerat miljöarbete. Ett miljöledningssystem hjälper även till att ha koll på relevant lagstiftning. ISO 14001, standarden för miljöledningssystem, har nyligen reviderats och för de som vill behålla sin certifiering enligt standarden ska omcertifiering ske senast i september 2018.

Läs mer