nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Kommande evenemang

GRI Standards certified training –utbildning under två dagar

2018-05-15
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI-standarderna. Genom samarbetet med Goodpoint kan nu Miljö & Utveckling Utbildning erbjuda en certifierad utbildning, då Goodpoint är ett av få svenska konsultföretag som är certifierade utbildare i hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarderna. Under vår certifierade kurs kommer deltagarna att få en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis får deltagarna ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Läs mer

Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – lär dig upphandla smart

2018-05-16
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Denna kurs är relevant för dig som hanterar miljöfrågor i samband med upphandling, produktutveckling och hållbarhetsrapportering och vill veta mer om hur man ställer rätt krav vid beställning av en LCA. Målgruppen är beslutsfattare och inköpare, organisationer med krav på hållbarhetsredovisning.

Läs mer

Rätt kemikaliekontroll för din verksamhet

2018-05-17
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete. Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.

Läs mer

Intern revision – metodik

2018-05-17
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunskap om interna revisioner och hur man genomför dem. Rätt använd är intern revision ett viktigt verktyg för ledningen för att minska risker och förbättra verksamheten. Att genomföra intern revision är också ett krav för att uppnå certifiering av sitt ledningssystem enligt till exempel ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning) eller OHSAS 18001 (arbetsmiljöledning).

Läs mer

Så inför du nya ISO 9001/14001:2015

2018-05-22
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig vill lära dig mer om tillämpningen av ISO 14001/9001:2015. Du får kunskap om hur du på bästa sätt förbereder dig för att införa nya standarderna samt praktiskt tillämpar dem i din verksamhet.

Läs mer

Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – lär dig göra en LCA

2018-05-23
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

I denna utbildning får du kunskap om hur man gör en LCA med hjälp av en ledande LCA-mjukvara. Teori blandas med praktiska övningar för att ge deltagarna djupgående förståelse för hur man arbetar med livscykelanalyser effektivt och korrekt enligt metoden Life Cycle Assessment ISO 14044, LCA.

Läs mer

Så tar du ansvar för leverantörskedjan

2018-05-29
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, inköp samt riskhantering inom leverantörsledet och vill skapa en hållbar leverantörskedja. Ett framgångsrikt arbete med hållbarhet i processerna bygger på förtroende och samarbete mellan den inköpande organisationen och leverantören och kan minska risker både för din egen organisation och de som arbetar i leverantörskedjan.

Läs mer

Rätt kravställning för hållbart materialval för bygg och fastighet

2018-05-30
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör eller leverantör inom byggsektorn och vill uppfylla kraven på ett hållbart byggande. Frågor som besvaras är bland annat vad det innebär att en produkt uppfyller kraven enligt Reach eller RoHS och vilken information som behöver ges utöver lagkraven med en byggvarudeklaration, miljövarudeklaration (EPD) eller ett emissionscertifikat.

Läs mer

Så förebygger du arbetsmiljörisker med nya ISO 45001

2018-05-30
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Den helt nya ISO-standarden ISO 45001 är en standard för arbetsmiljö som hjälper er att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Här får du lära dig vad kraven innebär för din organisation och vad som krävs för att leva upp till kraven i standarden. Du får veta vad du ska tänka på vid införandet av standarden samt hur du praktiskt tillämpar den i din verksamhet.

Läs mer

Så lyckas du med din hållbarhetsredovisning enligt ÅRL

2018-06-13
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

2017 blev det för många företag obligatoriskt att hållbarhetsredovisa när det infördes nya krav i Årsredovisningslagen. Arbetar du i en verksamhet som omfattas av kraven på att upprätta hållbarhetsredovisning och vill lära dig mer om hur ni kan lägga upp arbetet med hållbarhetsredovisning på ett effektivt sätt? Vill du ta del av goda exempel från det gångna året? Då är det här utbildningen för dig!

Läs mer

Så klarar du kraven i nya ISO 14001

2018-06-14
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du jobbar effektivt med miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och får ett strukturerat miljöarbete. Ett miljöledningssystem hjälper även till att ha koll på relevant lagstiftning. ISO 14001, standarden för miljöledningssystem, har nyligen reviderats och för de som vill behålla sin certifiering enligt standarden ska omcertifiering ske senast i september 2018.

Läs mer