nr-logo

Hållbarhet i praktiken


Vi ger dig verktygen för hållbar utveckling

Under höstterminen kommer Miljö & Utveckling Utbildning, ett samarbete mellan tidningen Miljö & Utveckling och Goodpoint, att gå in på djupet i dagens mest aktuella hållbarhetsfrågor med hjälp av erfarna och kompententa kursledare. Målet med alla våra utbildningar är att kursdeltagaren ska få konkreta verktyg som snabbt ska kunna användas för att utveckla den egna organisationen mer hållbart.

Samarbetet genomförs med ambitionen att sprida nyttig kunskap om hållbarhet och verksamhetsutveckling som gör skillnad. Nytt för hösten 2018 är också att utbildningarna kommer att hållas mellan klockan 10.00 och 16.00, förutom GRI-utbildningarna som kommer genomföras som tidigare. Anledningen är att vi vill göra det enklare för dig som inte är stationerad i Stockholm och därmed har längre restid.

Nytt är också ambitionen att nå ännu fler och ge dem kunskap om det viktiga hållbarhetsarbetet. Därför satsar vi på marknadens bästa prisupplägg under hösten: Endagsutbildningar för endast 3.995 kronor.

Kommande evenemang

Kemikaliekontroll och lagstiftning – uppfyll de önskade lagkraven

2018-09-27
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftning kring kemikalier blir mer omfattande, både i Sverige och inom EU. Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med kemikaliefrågor i sitt arbete. 

Läs mer

Väsentlighetsanalys och Intressentdialog – identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor

2018-10-02
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Denna heldagsutbildning ger deltagarna kunskap, erfarenheter och praktiska verktyg för att genomföra en väsentlighetsanalys samt intressentdialog i sin egen verksamhet.

Läs mer

Internrevision – fortsättningskurs

2018-10-04
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Detta är en verktygsorienterad utbildning som erbjuder deltagarna de kunskaper som behövs för att utföra internrevisioner.

Läs mer

GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

2018-10-10 och 2018-10-11
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI-standarderna. Under vår certifierade kurs kommer du att få en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis får du även ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Läs mer

Agenda 2030 – så arbetar du med de globala hållbarhetsmålen

2018-10-16
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Agenda 2030- är utbildningen som fokuserar på verktyg och implementering.

Läs mer

Hållbara upphandlingar – hantera hållbarhetskrav i upphandlingar enligt LOU

2018-10-18
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Hållbarhetskrav i upphandlingar är ett starkt verktyg för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Att därmed kunna inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentliga upphandlingar enligt LOU är en effektiv metod som får allt mer fokus inom hållbarhetsbranschen.

Läs mer

Kemikaliekontroll och lagstiftning – uppfyll de önskade lagkraven

2018-11-06
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftning kring kemikalier blir mer omfattande, både i Sverige och inom EU. Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med kemikaliefrågor i sitt arbete. 

Läs mer

Internrevision – fortsättningskurs

2018-11-07
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Detta är en verktygsorienterad utbildning som erbjuder deltagarna de kunskaper som behövs för att utföra internrevisioner.

Läs mer

GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

2018-11-07 och 2018-11-08
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI-standarderna. Under vår certifierade kurs kommer du att få en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis får du även ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Läs mer

Väsentlighetsanalys och Intressentdialog – identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor

2018-11-13
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Denna heldagsutbildning ger deltagarna kunskap, erfarenheter och praktiska verktyg för att genomföra en väsentlighetsanalys samt intressentdialog i sin egen verksamhet.

Läs mer

Hållbara upphandlingar – hantera hållbarhetskrav i upphandlingar enligt LOU

2018-11-27
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Hållbarhetskrav i upphandlingar är ett starkt verktyg för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Att därmed kunna inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentliga upphandlingar enligt LOU är en effektiv metod som får allt mer fokus inom hållbarhetsbranschen.

Läs mer

GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

2018-11-27 och 2018-11-28
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI-standarderna. Under vår certifierade kurs kommer du att få en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis får du även ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Läs mer

Agenda 2030 – så arbetar du med de globala hållbarhetsmålen

2018-12-04
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Agenda 2030- är utbildningen som fokuserar på verktyg och implementering.

Läs mer