nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Kommande evenemang

GRI Standards certified training

2018-03-06
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI-standarderna. Genom samarbetet med Goodpoint kan nu Miljö & Utveckling Utbildning erbjuda en certifierad utbildning, då Goodpoint är ett av få svenska konsultföretag som är certifierade utbildare i hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarderna. Under vår certifierade kurs kommer deltagarna att få en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis får deltagarna ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Läs mer

Intern revision – metodik

2018-03-08
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunskap om interna revisioner och hur man genomför dem. Rätt använd är intern revision ett viktigt verktyg för ledningen för att minska risker och förbättra verksamheten. Att genomföra intern revision är också ett krav för att uppnå certifiering av sitt ledningssystem enligt till exempel ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning) eller OHSAS 18001 (arbetsmiljöledning).

Läs mer

Så inför du nya ISO 9001/14001:2015

2018-03-13
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig vill lära dig mer om tillämpningen av ISO 14001/9001:2015. Du får kunskap om hur du på bästa sätt förbereder dig för att införa nya standarderna samt praktiskt tillämpar dem i din verksamhet.

Läs mer

Rätt kemikaliekontroll för din verksamhet

2018-03-22
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete. Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.

Läs mer

Så tar du ansvar för leverantörskedjan

2018-04-10
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, inköp samt riskhantering inom leverantörsledet och vill skapa en hållbar leverantörskedja. Ett framgångsrikt arbete med hållbarhet i processerna bygger på förtroende och samarbete mellan den inköpande organisationen och leverantören och kan minska risker både för din egen organisation och de som arbetar i leverantörskedjan.

Läs mer

Rätt kravställning för hållbart materialval för bygg och fastighet

2018-04-11
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör eller leverantör inom byggsektorn och vill uppfylla kraven på ett hållbart byggande. Frågor som besvaras är bland annat vad det innebär att en produkt uppfyller kraven enligt Reach eller RoHS och vilken information som behöver ges utöver lagkraven med en byggvarudeklaration, miljövarudeklaration (EPD) eller ett emissionscertifikat.

Läs mer

Så klarar du kraven i nya ISO 14001

2018-04-12
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du jobbar effektivt med miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och får ett strukturerat miljöarbete. Ett miljöledningssystem hjälper även till att ha koll på relevant lagstiftning. ISO 14001, standarden för miljöledningssystem, har nyligen reviderats och för de som vill behålla sin certifiering enligt standarden ska omcertifiering ske senast i september 2018.

Läs mer

Lär dig att göra klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

2018-04-19
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad eller har behov av att lära dig hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet fungerar. Att beräkna klimatpåverkan är steg 1 i en verksamhets klimatarbete och en förutsättning för framgång och effektivitet. GHG-protokollet är den mest använda standarden för klimatberäkningar och lämpar sig väl för de som hållbarhetsrapporterar enligt GRI.

Läs mer

Så lyckas du med din hållbarhetsredovisning enligt ÅRL

2018-05-03
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en verksamhet som måste hållbarhetsredovisa. Ändringarna i Årsredovisningslagen (ÅRL) som trädde i kraft 1 januari 2017 gör det obligatoriskt för många fler företag att hållbarhetsredovisa. Tillhör ert företag de som omfattas av de nya kraven? Är du osäker på hur du ska göra för att uppfylla den nya lagstiftningen? Då är det här utbildningen för dig!

Läs mer

GRI Standards certified training

2018-05-15
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI-standarderna. Genom samarbetet med Goodpoint kan nu Miljö & Utveckling Utbildning erbjuda en certifierad utbildning, då Goodpoint är ett av få svenska konsultföretag som är certifierade utbildare i hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarderna. Under vår certifierade kurs kommer deltagarna att få en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis får deltagarna ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Läs mer

Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – lär dig upphandla smart

2018-05-16
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Denna kurs är relevant för dig som hanterar miljöfrågor i samband med upphandling, produktutveckling och hållbarhetsrapportering och vill veta mer om hur man ställer rätt krav vid beställning av en LCA. Målgruppen är beslutsfattare och inköpare, organisationer med krav på hållbarhetsredovisning.

Läs mer

Intern revision – metodik

2018-05-17
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunskap om interna revisioner och hur man genomför dem. Rätt använd är intern revision ett viktigt verktyg för ledningen för att minska risker och förbättra verksamheten. Att genomföra intern revision är också ett krav för att uppnå certifiering av sitt ledningssystem enligt till exempel ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning) eller OHSAS 18001 (arbetsmiljöledning).

Läs mer

Så inför du nya ISO 9001/14001:2015

2018-05-22
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig vill lära dig mer om tillämpningen av ISO 14001/9001:2015. Du får kunskap om hur du på bästa sätt förbereder dig för att införa nya standarderna samt praktiskt tillämpar dem i din verksamhet.

Läs mer

Livscykelanalyser enligt ISO 14044 – lär dig göra en LCA

2018-05-23
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

I denna utbildning får du kunskap om hur man gör en LCA med hjälp av en ledande LCA-mjukvara. Teori blandas med praktiska övningar för att ge deltagarna djupgående förståelse för hur man arbetar med livscykelanalyser effektivt och korrekt enligt metoden Life Cycle Assessment ISO 14044, LCA.

Läs mer

Rätt kemikaliekontroll för din verksamhet

2018-05-24
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete. Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.

Läs mer

Så tar du ansvar för leverantörskedjan

2018-05-29
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, inköp samt riskhantering inom leverantörsledet och vill skapa en hållbar leverantörskedja. Ett framgångsrikt arbete med hållbarhet i processerna bygger på förtroende och samarbete mellan den inköpande organisationen och leverantören och kan minska risker både för din egen organisation och de som arbetar i leverantörskedjan.

Läs mer

Rätt kravställning för hållbart materialval för bygg och fastighet

2018-05-30
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör eller leverantör inom byggsektorn och vill uppfylla kraven på ett hållbart byggande. Frågor som besvaras är bland annat vad det innebär att en produkt uppfyller kraven enligt Reach eller RoHS och vilken information som behöver ges utöver lagkraven med en byggvarudeklaration, miljövarudeklaration (EPD) eller ett emissionscertifikat.

Läs mer

Så lyckas du med din hållbarhetsredovisning enligt ÅRL

2018-06-13
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en verksamhet som måste hållbarhetsredovisa. Ändringarna i Årsredovisningslagen (ÅRL) som trädde i kraft 1 januari 2017 gör det obligatoriskt för många fler företag att hållbarhetsredovisa. Tillhör ert företag de som omfattas av de nya kraven? Är du osäker på hur du ska göra för att uppfylla den nya lagstiftningen? Då är det här utbildningen för dig!

Läs mer

Så klarar du kraven i nya ISO 14001

2018-06-14
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du jobbar effektivt med miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och får ett strukturerat miljöarbete. Ett miljöledningssystem hjälper även till att ha koll på relevant lagstiftning. ISO 14001, standarden för miljöledningssystem, har nyligen reviderats och för de som vill behålla sin certifiering enligt standarden ska omcertifiering ske senast i september 2018.

Läs mer