nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Miljö & Utveckling Utbildning är marknadens starkaste koncept för utbildningar inom miljö och hållbarhet. Det bygger på ett omfattande samarbete mellan landets främsta tidning för miljöproffs, Miljö & Utveckling, och det ledande hållbarhetskonsultföretaget Goodpoint.

Kommande evenemang

Hållbarhetsredovisa enligt den nya lagstiftningen

2017-10-24
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en verksamhet som måste hållbarhetsredovisa. Ändringarna i Årsredovisningslagen (ÅRL) som trädde i kraft 1 januari 2017 gör det obligatoriskt för många fler företag att hållbarhetsredovisa. Tillhör ert företag de som omfattas av de nya kraven? Är du osäker på hur du ska göra för att uppfylla den nya lagstiftningen? Då är det här utbildningen för dig!

Läs mer

Certifierad utbildning om nya GRI standarderna

2017-11-07
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor och vill få kunskap om hållbarhetsredovisning enligt nya GRI-standarderna. Genom samarbetet med Goodpoint kan nu Miljö & Utveckling Utbildning erbjuda en certifierad utbildning, då Goodpoint är ett av få svenska konsultföretag som är certifierade utbildare i hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarderna. Under vår certifierade kurs kommer deltagarna att få en gedigen och högaktuell kunskap om hållbarhetsredovisning. Avslutningsvis får deltagarna ett officiellt diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam.

Läs mer

Säkra att du följer kemikalielagstiftningen

2017-11-08
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar kemikalier i ditt arbete. Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.

Läs mer

Klara omcertifiering av ISO 14001:2015

2017-11-16
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du jobbar effektivt med miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och får ett strukturerat miljöarbete. Ett miljöledningssystem hjälper även till att ha koll på relevant lagstiftning. ISO 14001, standarden för miljöledningssystem, har nyligen reviderats och för de som vill behålla sin certifiering enligt standarden ska omcertifiering ske senast i september 2018.

Läs mer