nr-logo

Hållbarhet i praktiken


Vi ger dig verktygen för hållbar utveckling

Under höstterminen kommer Miljö & Utveckling Utbildning, ett samarbete mellan tidningen Miljö & Utveckling och Goodpoint, att gå in på djupet i dagens mest aktuella hållbarhetsfrågor med hjälp av erfarna och kompententa kursledare. Målet med alla våra utbildningar är att kursdeltagaren ska få konkreta verktyg som snabbt ska kunna användas för att utveckla den egna organisationen mer hållbart.

Samarbetet genomförs med ambitionen att sprida nyttig kunskap om hållbarhet och verksamhetsutveckling som gör skillnad. Nytt för hösten 2018 är också att utbildningarna kommer att hållas mellan klockan 10.00 och 16.00, förutom GRI-utbildningarna som kommer genomföras som tidigare. Anledningen är att vi vill göra det enklare för dig som inte är stationerad i Stockholm och därmed har längre restid.

Nytt är också ambitionen att nå ännu fler och ge dem kunskap om det viktiga hållbarhetsarbetet. Därför satsar vi på marknadens bästa prisupplägg under hösten:

Endagsutbildningar för endast 3.995 kronor.

Kommande evenemang

Kemikaliekontroll och lagstiftning – uppfyll de önskade lagkraven

2018-11-06
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Du får grundläggande kunskaper om olika lagar och regler, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet.

Läs mer

Internrevision – fortsättningskurs

2018-11-07
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Få kunskap och praktisk färdighet i att lägga upp långsiktiga revisionsprogram och planera, genomföra och rapportera interna revisioner.

Läs mer

GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

2018-11-07 och 2018-11-08
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Få djuplodande kunskap om hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.

Läs mer

Väsentlighetsanalys och Intressentdialog – identifiera era väsentliga hållbarhetsfrågor

2018-11-13
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Ta del av relevanta fallstudier och lär dig moment från väsentlighetsanalysen som kan tillämpas på den egna organisationen.

Läs mer

Hållbar upphandling – så bygger du ett inköpsarbete som bidrar till Agenda 2030

2018-11-27
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

En utbildning som ger dig kunskap om inköpsprocessens potential i hållbarhetsarbetet.

Läs mer

GRI Standards – certifierad utbildning i GRI:s senaste riktlinjer

2018-11-27 och 2018-11-28
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Få djuplodande kunskap om hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.

Läs mer

Agenda 2030 – Skapa internt engagemang för hållbarhet med hjälp av de globala målen

2018-12-04
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Få verktygen som hjälper dig att implementera Agenda 2030 i din verksamhets hållbarhetsarbete.

Läs mer