nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Gamla evenemang

Så klarar du kraven i nya ISO 14001

2018-06-14
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du jobbar effektivt med miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och får ett strukturerat miljöarbete. Ett miljöledningssystem hjälper även till att ha koll på relevant lagstiftning. ISO 14001, standarden för miljöledningssystem, har nyligen reviderats och för de som vill behålla sin certifiering enligt standarden ska omcertifiering ske senast i september 2018.

Läs mer

Så lyckas du med din hållbarhetsredovisning enligt ÅRL

2018-06-13
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

2017 blev det för många företag obligatoriskt att hållbarhetsredovisa när det infördes nya krav i Årsredovisningslagen. Arbetar du i en verksamhet som omfattas av kraven på att upprätta hållbarhetsredovisning och vill lära dig mer om hur ni kan lägga upp arbetet med hållbarhetsredovisning på ett effektivt sätt? Vill du ta del av goda exempel från det gångna året? Då är det här utbildningen för dig!

Läs mer

Rätt kravställning för hållbart materialval för bygg och fastighet

2018-05-30
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, entreprenör eller leverantör inom byggsektorn och vill uppfylla kraven på ett hållbart byggande. Frågor som besvaras är bland annat vad det innebär att en produkt uppfyller kraven enligt Reach eller RoHS och vilken information som behöver ges utöver lagkraven med en byggvarudeklaration, miljövarudeklaration (EPD) eller ett emissionscertifikat.

Läs mer

Så förebygger du arbetsmiljörisker med nya ISO 45001

2018-05-30
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Den helt nya ISO-standarden ISO 45001 är en standard för arbetsmiljö som hjälper er att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Här får du lära dig vad kraven innebär för din organisation och vad som krävs för att leva upp till kraven i standarden. Du får veta vad du ska tänka på vid införandet av standarden samt hur du praktiskt tillämpar den i din verksamhet.

Läs mer

Så tar du ansvar för leverantörskedjan

2018-05-29
Konferenscenter 7A, Norrtullsgatan 6, 2 tr, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor, inköp samt riskhantering inom leverantörsledet och vill skapa en hållbar leverantörskedja. Ett framgångsrikt arbete med hållbarhet i processerna bygger på förtroende och samarbete mellan den inköpande organisationen och leverantören och kan minska risker både för din egen organisation och de som arbetar i leverantörskedjan.

Läs mer