nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ut i världen!

En ny rapport blottlägger utmaningarna och gör klart vad som krävs i Sverige för att ge små miljöteknikföretag en skjuts utanför landets gränser.

  • Annons 1

I rapporten Affärsskrädderi och andra förslag att öka tillväxten ges fem förslag på hur miljöteknikexporten för små och medelstora företag kan få en skjuts i världen. Rapporten är beställd av IVL Svenska Miljöinstitutet som en del av projektet Miljöteknik för tillväxt.

Den identifierar några viktiga problem för dagens miljöteknikbransch: Den är fragmenterad med liten samverkan företag emellan. Den offentliga sektorn har flera olika roller i affärerna. Ibland kund, ibland lagstiftare, ibland finansiär. Därför kan det vara svårt för företaget att förstå beslutsprocesser och relationer och dra nytta av dem. En annan observation är att kunderbjudandet är systemberoende, det är bättre att sälja helhetslösningen än komponenter. Därtill är det svårt för små och medelstora bolag att ta risker. Klart är att det behövs nya riskfinansieringsmodeller och att det saknas en utvecklad riskkapitalmarknad för småbolagen. En risk är att det ofta är långa ledtider till betalning och långa införsäljningstider till kunder. Därtill rör det sig ofta om komplexa affärer och avtal, där organisation för projekt, drift, byggande och teknik ska vävas samman.

Lösningarna:

1. Samla så kallade affärsskräddare under ett och samma tak och marknadsföra dem till miljöteknikföretagen. Affärsskräddare har vana att delta i stora komplexa affärer och kan hjälpa till som konsulter eller sitta i styrelser.

2. Hämta inspiration från it-branschen och sälja produkter genom konsortier bestående av flera samarbetande företag som kan dela på olika typer av risker som affärer för med sig. Skapa en akademi för konsortiekunskap på Kungliga tekniska högskolan, KTH, anordna symposium och genomför pilotprojekt.

3. Satsning på systemförsäljning. Att kunna omsätta affären i ett projekt som innehåller allt från teknik till drift och underhåll. Kan ske genom konsortium och genom att föra samman olika intressenter.

4. Upprätta ett alumniregister. Alltså en lista med personer som utbildats i Sverige men har rötter i annat land och som kan bidra med nätverk och stöd när företagen vill ta sig in på nya marknader.

5. Bättre ihopsamling och spridning av små och medelstora miljöteknikföretags erfarenheter samt goda idéer. Kan ske genom att IVL Svenska Miljöinstitutet bildar en affärsakademin för SME-företag inom miljöteknik.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4