nr-logo

Hållbarhet i praktiken

”Urholkar miljölagstiftningen”

Effektivare och snabbare, säger miljöminister Lena Ek om regeringens förslag om att ändra miljöprövningsprocessen. Men Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson kallar det för ett sätt att urholka miljölagstiftningen.

  • Annons 1

I en debattartikel i Svenska Dagbladet i fredags presenterade miljöminister Lena Ek regeringens förslag på nya regler för miljöprövning. Hon skriver bland annat att förändringarna i miljöbalken ska lägga grund för en effektivare och snabbare miljötillståndsprocess, något som både kommuner och företag länge efterfrågat. Det utan att miljöskyddet försvagas.

Regeringen föreslår att begreppen ”miljöbedömning” och ”miljökonsekvensbedömning” tas bort ur lagstiftningen. ”Miljöpåverkan” är det begrepp som istället ska användas. Hur stor miljöpåverkan som exempelvis en verksamhet, åtgärd eller plan anses ha påverkar om man ska tillämpa kraven i miljöbalken på att identifiera, beskriva och bedöma miljökonsekvenserna.

Därtill innebär förslaget att ”regeringen ska kunna meddela föreskrifter om vilka verksamheter och åtgärder som alltid anses medföra en betydande miljöpåverkan och vilka som inte anses göra detta”. Lena Ek menar att denna förändring ger större förutsägbarhet.

”Tidsödande”

Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson är kritisk till förslaget om att prövning av miljöfarliga verksamheter inte alltid behöver föregås av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

– Miljöminister Lena Ek fortsätter idag trenden att urholka miljölagstiftningen. I ett nytt förslag öppnar hon idag för att skador av miljöfarlig verksamhet inte alltid ska redovisas före tillståndsprövning. Det försvårar för prövande domstolar och myndigheter att ställa rätt krav. Följden riskerar bli ökade miljöskador och fler överklaganden som leder till mer tidsödande beslutsprocesser, säger Mikael Karlsson.

Han menar också att man luckrar upp kravet på lokalisering av alternativa platser för verksamheter.

Förslaget är nu ute på remiss och senast i oktober ska berörda ha kommit in med sina remisssvar.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.