nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Uppdrag: Kartlägga farliga kemikalier i dricksvatten

37658_vattenkran1

Larmen om förhöjda halter av svårnedbrytbara högfluorerade ämnen, PFAS har blivit allt fler de senare åren. Nu skickar regeringen i uppdrag till flera myndigheter att intensifiera arbetet med att upptäcka och begränsa spridningen.

  • Annons 1

Ronneby, Tullinge, Uppsala, Halmstad och Båstad är några kommuner där man upptäckt förhöjda halter av PFAS i vattentäkter på senare tid. Ämnet läcker bland annat via brandskum, impregnerad textil, rengöringsmedel och skidvalla.

Nu får flera myndigheter i uppdrag att intensifiera arbetet med att upptäcka och begränsa spridningen av de här ämnena.

Ett fokusområde blir att systematiskt identifiera förorenade vattentäkter. Undersökningen ska ge en bild av var föroreningarna finns, hur allvarliga de är och även användas som underlag för hur man sedan ska jobba vidare.

Ett dilemma är att det saknas riktvärden för att bedöma hur farliga de uppmätta halterna är. Därför får nu Statens geotekniska institut i uppdrag att ta fram preliminära riktvärden.

Kemikalieinspektionen ska också skapa ett nationellt åtgärdsprogram för att minska användningen av högfluorerade ämnen i produkter och varor. De ska också arbeta för skäpningar i EUs kemikalielagsiftning för att begränsa spridningen.

Här kan du läsa vad vi tidigare skrivit på temat

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.