nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Tydligare regler kring el- och gasnätsdrift

  • Annons 1

I veckan lämnades Energinätsutredningens slutbetänkande Koncessioner för el- och gasnät över till näringsminister Maud Olofsson. Utredaren Sten Kjellman har haft i uppdrag att se över frågor kring prövning och tillstånd för ledningar och nätverk som överför el och naturgas.

– Våra förslag innebär sammantaget att regelverken för drift av el- och gasnät i framtiden blir både tydligare och mindre resurskrävande. Många av de nu gällande bestämmelserna på dessa områden är snarare historiskt betingade än rationella utifrån dagens förutsättningar, säger Sten Kjellman.

Bland annat föreslår han att en miljökonsekvensbeskrivning endast behöver upprättas vid ansökan om nätkoncession för elledning om det är av ”särskild betydelse”. Dessutom ska nätkoncessioner gälla tills vidare, inte som nu då de gäller under en bestämd tid.

Vid större strukturförändringar av elnätet ska regeringen först göra en prövning om projektet som helhet tillåts. Och överklaganden ska göras till allmän förvaltningsdomstol, inte till regeringen som tidigare.

Sten Kjellman föreslår också en ändring i naturgaslagen. Ändringen innebär att tillstånd inte krävs om en naturgasledning överför gas till slutförbrukare inom ett område.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sverige bäst på jämställdhet

Sverige är bäst i Europa på jämställdhet. Det visar färska siffror från det det europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE. Men även om Sverige ligger i topp så finns det stora utmaningar under ytan.

Christoffer Bergfors årets hållbara ledare

Hamburgerkedjan Max Burgers vice vd Christoffer Bergfors har utnämnts till årets hållbara ledare av nätverket för Hållbart Näringsliv.
– Det känns fantastiskt kul och ger mig en sporre att göra mer och visa att det går att göra hållbarhet lönsamt, sade Christoffer Bergfors under prisceremonin.