nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Biodrivmedel får fortsatt skattebefrielse

Svenska biodrivmedel kommer att få fortsatt skattebefrielse. Förlängningen är tidsbegränsad i tre år, förutom när det gäller biogas som får fem år.
– Det är ett viktigt besked, även om vi fortfarande väntar på mer långsiktiga styrmedel, kommenterar Petter Holland, vd för Preem.

Preems bioraffinaderi i Göteborg. FOTO: Preem
  • Annons 1

Sverige har fått godkänt av EU för en skattebefrielse av biogas som biodrivmedel fram till slutet av 2020. Andra biodrivmedel än biogas har fått godkänt fram till utgången av 2018.

– Nu vet biodrivmedelsföretagen vad som gäller de kommande åren och regeringen kan lägga all kraft på att arbeta fram långsiktigt hållbara regler till senast 2018, säger finansminister Magdalena Andersson i samband med att beslutet offentliggjordes.

Regeringens skriver också i ett pressmeddelande att de har som målsättning att så snabbt som möjligt under mandatperioden ha regler på plats som ger långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel– något som efterfrågas av branschen.

– Vi måste skynda på omställningen i transportsektorn och i andra delar av ekonomin. För att det ska ske till låg kostnad och rationellt behöver vi generella och långsiktiga styrmedel. Regelverk som bara gäller två år bromsar utvecklingen eftersom bolagen inte vet hur förutsättningarna ser ut framöver och därför inte kan investera i ny produktion, säger Gustav Melin, vd för Svebio.

Han får medhåll av Preems vd Petter Holland.

– För Preem som har gjort omfattande investeringar för att kunna producera hållbara drivmedel är det ett viktigt besked, även om vi fortfarande väntar på mer långsiktiga styrmedel. En ambitiös kvotplikt baserat på drivmedlens klimateffektivitet är rätt väg att gå för att styra mot minskade utsläpp av koldioxid, säger Petter Holland.

Sverige har sedan 2006 haft tidsbegränsade undantag från EU:s statsstödsregler för att kunna behålla sänkta skatter för biodrivmedel. EU-kommissionens förhållningssätt har hårdnat under senare år, och hållbarhetskraven på biodrivmedel skärps allt mer. Från 2020 diskuteras att inget stadsstöd skall gå till biodrivmedel från födobaserade grödor, olje- eller sockerväxter. EU diskuterar även att ställa hårdare krav på bedömningen av skogsmaterial för bränslen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.