nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Tummen ned för flera EU-länders sophantering

Grekland och flera andra länder får bottenbetyg i EU:s rapport om återvinning av hushållssopor. I toppen hamnar Nederländerna, Österrike och tätt därefter Sverige.

  • Annons 1

Kommissionens rapporten har rankat unionens medlemmar utifrån 18 kriterier, däribland total mängd avfall som materialåtervinns och överträdelser av EU:s lagstiftning. Österrike, Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige klarar sig undan med bara två röda flaggor. I dessa länder deponeras mindre än fem procent av avfallet.

Men flera länder, däribland Bulgarien, Grekland, Italien och Polen uppvisar stora brister.

– Den bild som nu framträder visar att min oro är befogad. Många EU-länder deponerar fortfarande stora mängder kommunalt avfall – som är det sämsta sättet att hantera avfall på – trots att det finns bättre alternativ och trots att strukturfonderna kan användas för finansieringen av bättre lösningar, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

I länderna som får sämst betyg är politiska strategier för att förebygga avfall bristfälliga eller obefintliga och det saknas incitament och infrastruktur för avfallet.

Rapporten ska användas av kommissionen för att ta fram färdplaner för de tio länderna som fått lägst poäng. Planerna kommer att diskuteras med länderna i höst.

Rapporten fokuserar på vad som på engelska kallas ”municipal waste”. Vad som ingår i begreppet skiljer sig till viss del mellan medlemsstaterna. I Sverige innebär detta avfall som i miljöbalken beskrivs som ”hushållsavfall samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet”.

Kommentarer

1 reaktion till “Tummen ned för flera EU-länders sophantering”

  1. junkbusters skriver:

    Tack för infon!

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.