nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Tufft för de svenska miljökvalitetsmålen

Det svenska miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020. Samma scenario gäller för 14 av 16 svenska miljökvalitetsmål.

  • Annons 1

Enligt Kemikalieinspektionen är de åtgärder som idag finns beslutade inte tillräckliga för att miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö ska nås till 2020.

Halterna av en del kända miljögifter minskar efter att ämnena har förbjudits, medan andra ämnen, som högfluorerade ämnen, samtidigt ökar. Kemikalieinspektionen pekar på att den ökade ko produktionen av kemikalier och varor i världen också leder till ökad spridning av farliga ämnen.

– Det behövs kraftfulla insatser från näringsliv, myndigheter och forskare för att farliga ämnen ska kunna ersättas med bättre alternativ. Både lagstiftningen och företagens arbete behöver utvecklas för att vi på sikt ska kunna nå målet om en giftfri miljö, säger Nina Cromnier, generaldirektör på Kemikalieinspektionen.

Två mål nås

I Rapporten Årlig uppföljning 2017 presenteras hur miljön mår och hur miljöarbetet fortgår inom en rad olika områden. Idag ser det ut som att 2 av 16 miljömål kommer att vara uppfyllda till 2020. Målet om ett skyddande ozonskikt kommer att nås och målet om säker strålmiljö kan också vara uppfyllt till 2020.

– Åtgärdstakten måste höjas för att uppfylla miljökvalitetsmålen och få det övergripande generationsmålet på plats till 2020, säger Hans Wrådhe, projektledare för årlig uppföljning.

 

Här hittar du myndigheternas uppföljning av de svenska miljökvalitetsmålen.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.