nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Tuffare regler kring högfluorerade ämnen att vänta

Larmen om förhöjda halter av svårnedbrytbara högfluorerade ämnen, PFAS blir bara fler och fler.
Kemikalieinspektionen undersöker just nu hur ämnet kan begränsas. Ökade inrapporteringskrav och regler för brandskum är två möjliga åtgärder.

Jenny Ivarsson är utredare på Kemikalieinspektionen.
Jenny Ivarsson är utredare på Kemikalieinspektionen.
  • Annons 1

Ronneby, Tullinge, Uppsala, Halmstad och Båstad är några kommuner där man upptäckt förhöjda halter av högfluorerade ämnen PFAS i vattentäkter på senare tid. Ämnet läcker bland annat via brandskum, impregnerad textil, rengöringsmedel och skidvalla.

Just nu arbetar Kemikalieinspektionen med ett nationellt åtgärdsprogram för att minska användningen av högfluorerade ämnen i produkter och varor. Det första förslaget ska lämnas till regeringen vid årsskiftet 2015/2016.

– Just nu ser vi över regelverket kring högfluorerade ämnen. Vi kan tänka oss att effektivisera det via en palett av olika åtgärder och begränsningar, berättar Jenny Ivarsson, utredare på Kemikalieinspektionen.

Att begränsa användningen i brandskum är en av de åtgärder som diskuteras. Andra möjliga åtgärder är ökade inrapporteringskrav till det svenska produktregistret för importörer och tillverkare av kemiska produkter.

Idag saknar de flesta PFAS faroklassificering och importörer och tillverkare behöver därför bara rapportera om ämnet nyttjas i halter över fem procent, trots att ämnena är mycket potenta och ofta bara behövs i låga koncentrationer.

– Vi kommer att föreslå någon form av begränsning eller reglering, både nationellt och vi arbetar även med PFAS-frågan inom EU, säger Jenny Ivarsson.

När Kemikalieinspektionen tidigare i somras kartlade användningen av högfluorerade ämnen, PFAS visade det sig att ämnet används på många olika områden och att informationen om hur ämnena används är svårtillgänglig och otillräcklig. Fler än 3 000 kommersiella PFAS har identifierats på världsmarknaden. För över hälften av dessa saknas information om hur de används.

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.