nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Tuffa mål väcker tävlingsinstinkten

Fria SL-kort, röda och blå kulor som synliggör resandet och gröna parkeringsplatser för elbilar. Det är några av de knep som Atea tagit till för att få medarbetarna att resa mindre och mer miljösmart.

social hållbarhet
Andreas Rydell är global hållbarhetschef på Atea. FOTO: Atea
  • Annons 1

Andreas Rydell är kvalitets- och miljöchef på Atea. Under konferensen Imorgon Grön berättade han hur de jobbat för att ändra medarbetarnas beteenden med målet att minska resornas klimatpåverkan.

– Vi såg att resor stod för 75 procent av företagets totala koldioxidutsläpp. I vår bransch är det vanligt att säljare och konsulter har tjänstebilar och att de använder bilen när de besöker sina kunder. Att ändra det beteendet är en väldigt tuff utmaning, berättar han.

Röd kula för bil

Andreas Rydell insåg att det var viktigt att jobba på flera fronter, exempelvis genom att öka kunskapen, ta bort hinder, synliggöra arbetet och att väcka tävlingsinstinkten.

Bland annat satte de upp rör i entrén där medarbetarna fick lägga en röd kula om de åkt med egen bil och en blå kula om de åkt kollektivt till jobbet.

– Visst känner man lite dåligt samvete när man lägger i den röda kulan. Även om det är en enkel grej, så är det ett bra sätt att synliggöra beteendet och väcka tankar och reflektioner kring sina egna val, berättar han.

Biljetter att hämta ut

För att underlätta kollektivt resande finns det SL-biljetter att hämta ut i receptionen. När de i februari i år skulle testade detta för första gången hade de köpt in 200 biljetter och trodde att de skulle räcka i två veckor. Men redan efter första veckan var alla biljetterna slut.

– Det blev en otroligt positiv respons och nu har vi biljetter för både kortare och längre resor som medarbetarna kvitterar ut när de ska ut på kundbesök.

Medarbetarna har fått utbildning i eco-driving och de uppmuntras även att jobba hemma när de kan, för att på så vis minska pendlingsresorna. I Ateas hälsoprojekt Sverigestafetten ger det extra poäng om man motionerar till och från jobbet.

I garaget på huvudkontoret i Kista är de bästa p-platserna reserverade för elbilar och ska dessutom målas gröna så att ingen missar det.

– Symbolvärdet är mycket större än man tror. Att de bästa platserna är för de miljömässigt bästa bilarna ger tydliga signaler om att detta är prioriterat, säger han.

Tuff målsättning underlättar

Anders Rydell konstaterar att ledningen insett kraften i hållbarhetsarbetet. De har exempelvis vunnit flera upphandlingar tack vare sitt tydliga ställningstagande inom miljö och hållbarhet. Förutom klimatet är återvinning och leverantörskedjor prioriterade områden, där så kallade konfliktmetaller är en hjärtefråga.

Att ledningen varit med och beslutat om en tydlig målsättning för miljöarbetet har underlättat andra beslut i den riktningen, till exempel när den nya tjänstebilspolicyn skulle klubbas igenom.

– Vi hade tidigare fattat beslut i ledningsgruppen om att anta branschens tuffaste mål för koldioxid, 50 procents minskning till år 2020. Efter det beslutet har det inte varit så svårt för mig att få igenom handlingsplanen för hur vi ska nå dit, säger Andreas Rydell.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.