nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Tre nyckelord för god miljökommunikation

Vilja, veta, kunna, är tre nyckelord för en effektiv intern miljökommunkation. Den tesen driver Maria Sigroth, miljökonsult och ekologisk ekonom. Hon tycker också att miljöarbetet måste vara en del av företagets själ.

  • Annons 1

Maria Sigroth har arbetat i närmare 20 år med miljöfrågor och information och är nu miljökonsult på Tellus Miljömanagement AB. När hon talar om den interna miljöinformationen skiljer hon på kommunikation och information, eller kanske snarare på envägskommunikation och tvåvägskommunikation.

– Huvudfrågan är inte hur man ska nå ut med information utan hur vi ska få medarbetarna att efterfråga den. Då måste man utgå från den aktuella gruppen och vilka frågor som de kommer att ställa sig.

Vilja, veta och kunna

Hon menar att om informationen är toppstyrd och ensidig kan mottagaren reagera negativt. Därför handlar det istället om att inspirera medarbetarna till att själva efterfråga kunskapen. Hon förklarar processen med tre nyckelord, vilja, veta och kunna. För att nå ett effektivt miljöarbete måste det finnas en vilja bland medarbetarna att genomföra förändringen. Därtill krävs kunskap om vad som är ett rätt beteende och till sist så måste det finnas praktisk möjlighet och handlingsutrymme.

– Om det krävs att du måste springa över en lerig åker för att lämna en metallbit till återvinning så gör du det inte, säger Maria Sigroth.

Att tydliggöra

För att ett företag ska bli framgångsrikt i sitt miljöarbete anser Maria Sigroth att medarbetarna måste uppleva processen som rolig och meningsfull. För att nå dit är återkoppling och bekräftelse viktiga instrument. Hon beskriver det som tårtans makt, att få bekräftelse på sitt miljöarbete. Men det handlar också om att konkretisera resultatet av arbetet.

– Att försöka kommunicera miljö i allmänna ordalag gör sig nästan inte. Däremot finns en styrka i att veta att materialet i ens produkt tidigare har varit gamla ketchupflaskor som återvunnits.

Ett annat exempel som Maria Sigroth ger är en företag som i sin energiupphandling lyckades pruta ner kostnaderna med 30 000 kronor. En del av den vinsten använde de sedan till att köpa grön el. Ett sådant arbete visar att ledningen tycker att miljöarbetet är viktigt och det skapar därigenom en positiv känsla bland medarbetarna.

Innovativt arbete

Förutom att ett aktivt miljöarbete och en lyckad miljökommunikation skapar goodwill för företaget både internt och externt, så har ett företag som präglas av stolthet över sin verksamhet också lättare att rekrytera rätt personal. Dessutom tror Maria Sigroth att det blir en helt annan drivkraft i hela verksamheten.

– Om medarbetarna själva får vara med att hitta alternativ till en miljöfarlig olja, blir det ett större tryck bakom innovationer och förändringar.

Aktiv del av verksamheten

Ett vanligt misstag som Maria Sigroth märkt av är att införandet av miljöarbetet inte får den tid det kräver. För det tar tid att ändra beteenden. Att kommunicera miljöfrågor effektivt är ingen lätt uppgift. Maria Sigroth tror att arbetet underlättas om informationen ses som en aktivt del av verksamhetsstyrningen.

– För mig är det viktigt att miljöarbetet är en del av företagets själ, och att de frågorna inte ligger vid sidan om. Miljö och klassisk företagsekonomi är också strikt hopkopplade, att prissätta med gröna nyckeltal är ett oerhört kraftfullt instrument och genom en proaktiv hållning kan man kapa åt sig marknadsandelar.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.