nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Tysklands energiomställning har lett till att brunkolen ökat – eller? FOTO: Pixabay

Tre missförstånd om tyska energiomställningen

Tysklands Energiwende är omtalad. Många missförstånd har uppstått kring den tyska energiomställningen menar tankesmedjan Fores.

 • Annons 1

Förenklade resonemang och rent felaktiga påståenden florerar kring Tysklands stora energiomställning, menar den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Rapporten Energiwende – Kostnadsberg, kolkraft, konflikter? ger en motbild till de etablerade sanningarna.

Resultatet av den tyska energiomställningen är viktigt för Sverige eftersom vi har stora likheter med Tyskland och regeringen har aviserat att en svensk energikommission ska tillsättas. I korthet handlar Energiwende om att ersätta kärnkraft med förnybar energi.

Främst är det tre påståenden som cirkulerar i den svenska debatten som behöver redas ut och Sverige kan lära av, enligt Fores rapport:

 1. Energiwende har lett till att elpriset har blivit för högt för de tyska konsumenterna.
  Elpriserna har mycket riktigt höjts de senaste åren, men det beror inte på att den förnybara elen är dyrare – energipriserna har faktiskt sjunkit, men utvecklingen har inte nått de tyska hushållen eftersom elbolagen inte har överfört prissänkningarna till konsumenterna.
 2. Kolkraften har ökat som en följd av omställningen.
  Det är inte kärnkraftsbortfallet som har gjort att vi nu ser en ökning av kolkraften – den förnybara energin har kompenserat det bortfallet. Kolet har på grund av ett lågt pris konkurrerat ut och ersatt naturgasens del av energimixen.
 3. Medborgarprotester har hindrat stora delar av omställningen.
  Den allmänna acceptansen är hög men det har förekommit en hel del protester som har försenat utbyggnaden. Detta har gjort att Tyskland nu lägger större vikt vid dialoger med olika intressenter och medborgare.

Kommentarer

1 reaktion till “Tre missförstånd om tyska energiomställningen”

 1. anders skriver:

  punkt 1 sann med viss modifikation…
  fler och fler företag och villaägare skaffar egen produktion vilket innebär att de får mer subventioner än de betalar… fler och fler företag har även undantagits från att betala det högre el priset av konkurransskäl… detta innebär att mer och mer av subventionskostnaden hamnar på låginkomsttagare i hyreshus… inte kul… ta från de fattiga, ge till de rika…

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

 • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.