nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Vägtrafiken kommer även fortsättningsvis vara dominerande, skriver branschorganisationen Transportföretagen.
Vägtrafiken kommer även fortsättningsvis vara dominerande, skriver branschorganisationen Transportföretagen. FOTO: Bo Maltanski

Transportsektorn kan minska utsläppen med 80 procent

Det finns stora möjligheter att minska utsläppen från svenska godstransporter genom ny teknik, nya bränslen och förändrat beteenden, enligt en Demoskop-undersökning som genomförts av bland annat Klimatneutrala Godstransporter på väg, KNEG.

  • Annons 1

Vid upphandling och transportinköp kan man göra störst skillnad enligt de som svarat på undersökningen. Genom att ställa tydligare och bättre krav går det att påverka utvecklingen i riktning mot klimateffektivare godstransporter.

Offentlig sektor har ansvar

Offentlig sektor kan exempelvis i egenskap av stor beställare agera pådrivande genom att efterfråga gröna lösningar.

Även om majoriteten av upphandlingar av godstransporter sker mellan privata aktörer, finns det områden där det offentliga utgör en betydelsefull kund, exempelvis inom anläggningstransporter, återvinning samt skola, vård och omsorg. Kraven bör vara riktade mot funktion i stället för att specificera teknik, och ta in beteendepåverkande åtgärder i framdriften och transportplanering, som viktiga delar i upphandlingen. Då lämnas teknikvalen i händerna på marknadens aktörer men villkoren för miljöpåverkan sätts av beställaren.

I tidsperspektivet till år 2030, visar undersökningen att många underskattar de potentialer som finns för att minska utsläppen. Den dominerande åsikten är att potentialen ligger runt 40 procents minskning till 2030 jämfört med dagens nivå, vilket är hälften av de potentialer som KNEG och Utredningen för fossilfri fordonstrafik visat på.

KNEG meddelar också att deras medlemmar under 2013 lyckats minska sina utsläpp med över 385 000 ton koldioxid. En majoritet av besparingen kommer från en lyckad introduktion av HVO-diesel på svenska marknaden. Vad som krävs för att komma ännu längre är långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel och transporteffektivisering samt svängrum för innovationer i upphandlingar och styrmedel, menar författarna bakom analysen. Undersökningen är genomförd i ett samarbete med Chalmers tekniska högskola och Trafikverket.

Här kan du ladda hem hela rapporten

KNEG-Resultatrapport-2014

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.