nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Transporternas klimatpåverkan minskar

Klimatpåverkan från den svenska transportsektorn minskar. Det visar SIKAs uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål 2008.

  • Annons 1

Detta är första gången som koldioxidutsläppen från inrikes transporter minskat sedan den internationella rapporteringen påbörjades 1990. Minskningen kan delvis förklaras av att transporternas allmänna ökning avstannat, men också av förbättrad koldioxideffektivitet för vägtransporter. Bland annat har fordonen blivit klimateffektivare och en allt större andel fordon använder förnyelsebara bränslen.

Men även om trendbrottet är ett steg på väg i rätt riktning är det inte troligt att man kommer att nå transportpolitiska målet om att transporternas koldioxidutsläpp år 2010 minskat till 1990 års nivå. Utsläppen från inrikes vägtransporter var 2008 12 procent högre än 1990. Om man även räknar in utrikes transporter var utsläppen ungefär 34 procent högre än 1990.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Chalmers vässar forskningsmiljö för solenergi

Chalmers vässar sin forskningsmiljö när det gäller fastighetsnära energiproduktion av solenergi. Målet är att skapa en forskningsmiljö som är unik i Europa.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sju nya ordförande för Sis tekniska kommittéer

Sis, Swedish Standards Institute, har 293 tekniska kommittéer som arbetar med att utveckla standarder inom allt från socialt ansvarstagande och Internet of Things. Nyligen fick sju av kommittéerna ny ordförande. Här är de.