nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Tunnelbana Stockholm
FOTO: Melker Larsson

Trafikutskottet vill dubbla målet för kollektivtrafiken

Trafikutskottet vill förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken. Nu vill de att riksdagen ska rösta igenom ett förslag som gör att regeringen åläggs att jobba för att kollektivtrafiken fördubblas.

  • Annons 1

Den svenska kollektivtrafikbranschen satte 2008 upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till 2020. Trafikutskottet föreslår nu att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet ska kunna nås. Bakom utskottets förslag står regeringspartierna, allianspartierna och Sverigedemokraterna. Det bygger på motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Vänsterpartiet stödjer förslaget men vill gå ännu längre och ta fram en handlingsplan med konkreta delmål.

– Det är väldigt glädjande att det här förslaget fick majoritet i utskottet. Det betyder att vi kan vänta oss större satsningar på kollektivtrafik, så att störningarna minskar och turerna blir tätare. Det gynnar resenärerna och gör klimatmålen lättare att nå, och det ligger helt i linje med det stadsmiljömål som regeringen redan beslutat, säger Karin Svensson Smith, ordförande i trafikutskottet.

Tillkännagivandet bygger bland annat på en motion av Rasmus Ling, riksdagsledamot från Malmö. Han är nöjd med beslutet.

– Kollektivtrafikbranschen har redan satt upp ett eget fördubblingsmål, och det är bra att riksdagen ansluter sig till det. Det behövs samverkan på alla nivåer för att förbättra och öka kollektivtrafiken. Det kan handla om olika sätt att gynna ett hållbart resande, säger han.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.