nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Trafik hälsofarligare än vedeldning

  • Annons 1

En avhandling från avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset visade att vedeldning kan leda till lika mycket hälsofarliga partiklar i luften som fordonstrafik. Nu kompletteras bilden av ytterligare en avhandling på området.

Jakob Löndahl vid Lund Tekniska Högskola har gjort mätningar för att ta reda på mängden partiklar vi människor får i oss från trafikavgaser och vedrök. Resultatet visar att när vi andas in utsläpp från trafik stannar tre gånger så många partiklar kvar i lungorna jämfört med när vi andas in vedrök. En av slutsatsen är alltså att det inte bara är halter av föroreningar i luften som påverkar hur hälsoskadligt utsläppen är utan också hur mycket partiklar som stannar i kroppen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) skapar stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.