nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Torven har en roll i energisystemet

  • Annons 1

Torven har en roll i ett uthålligt energisystem. Det slår utredaren Olof Johansson fast i den torvutredning som lämnats till näringsministern. Men för detta krävs att man gör ett förebyggande urval av torvmarker för utvinning och att det finns en tillämpad helhetssyn i processen från utvinning till förbränning, vilket inkluderar återföring av askan. Utredningen fastslår vidare att torv har fördelar genom sina förbränningstekniska egenskaper, men den har också nackdelar genom att utvinningen påverkar både natur- och kulturmiljö. Enligt utredningen måste denna påverkan reduceras genom val av täkter, som undantar områden med höga naturvärden, till exempel vad gäller biologisk mångfald och värdefulla biotoper eller ekosystem.

Utredningen föreslår också att när man väljer torvmarker för utvinning bör möjligheterna att avbryta utsläpp av metangas beaktas. Torvbranschens förslag om en fond för finansiering av långsiktig skötsel i samband med efterbehandling bör tas till vara och utvecklas vidare med anknytning till forskningen.Torvutredningen menar att torv är ett viktigt komplement till trädbränslen i produktionen av värme och el. Denna roll bör, enligt utredningen, försvaras när det gäller användningen av ekonomiska styrmedel för torv i jämförelse med alternativa bränslen samt torvens tillhörighet i kommande systemförändringar.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.