nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Torven har en roll i energisystemet

  • Annons 1

Torven har en roll i ett uthålligt energisystem. Det slår utredaren Olof Johansson fast i den torvutredning som lämnats till näringsministern. Men för detta krävs att man gör ett förebyggande urval av torvmarker för utvinning och att det finns en tillämpad helhetssyn i processen från utvinning till förbränning, vilket inkluderar återföring av askan. Utredningen fastslår vidare att torv har fördelar genom sina förbränningstekniska egenskaper, men den har också nackdelar genom att utvinningen påverkar både natur- och kulturmiljö. Enligt utredningen måste denna påverkan reduceras genom val av täkter, som undantar områden med höga naturvärden, till exempel vad gäller biologisk mångfald och värdefulla biotoper eller ekosystem.

Utredningen föreslår också att när man väljer torvmarker för utvinning bör möjligheterna att avbryta utsläpp av metangas beaktas. Torvbranschens förslag om en fond för finansiering av långsiktig skötsel i samband med efterbehandling bör tas till vara och utvecklas vidare med anknytning till forskningen.Torvutredningen menar att torv är ett viktigt komplement till trädbränslen i produktionen av värme och el. Denna roll bör, enligt utredningen, försvaras när det gäller användningen av ekonomiska styrmedel för torv i jämförelse med alternativa bränslen samt torvens tillhörighet i kommande systemförändringar.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.