nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Inköp på webbshop.
Drygt 40 procent av svenskarna tänker minska sina inköp under 2019 till följd av klimathotet. 20 procent tänker dra ned på flygandet. FOTO: Adobe.Stock

Topplista: Minskad konsumtion en av tio vanliga klimatåtgärder 2019

Över 40 procent av svenskarna tänker minska sin konsumtion under 2019 till följd av klimathotet. Det visar en undersökning från Europeiska Investeringsbanken, EIB.

  • Annons 1

Det är regeringar och internationella organisationer som har huvudansvaret för att bekämpa klimatförändringarna, enligt nära hälften av svenskarna. Men tilltron till att de ska klara uppgiften är låg. Det visar en undersökning från Europeiska Investeringsbanken, EIB.

Endast 21 procent av de tillfrågade svenskarna anser att det är de själva, medborgarna, som har huvudansvaret för att bekämpa klimatförändringarna. Det europeiska snittet är 31 procent.

Missnöje med regeringens åtgärder

Svenskarna tycker att regeringen ska ta på sig ledartröjan, men är samtidigt missnöjda med hur frågan skötts. Endast 31 procent menar att regeringens åtgärder har varit effektiva. Däremot har man höga tankar om sina egna åtgärder. 51 procent menar att de egna åtgärderna är effektiva.

Enligt EIB:s analys pekar resultaten på att människor är intresserade av klimatfrågan och beredda att faktiskt göra något.

– Undersökningen visar tydligt att medborgarna känner sig delaktiga i kampen mot klimatförändringarna och att de är beredda att vidta konkreta åtgärder i detta avseende 2019, säger Emma Navarro, EIB:s vice ordförande med ansvar för finansiering av klimatåtgärder och miljö i ett pressmeddelande.

Det här är de tio åtgärder som flest svenskar tänker börja eller fortsätta med under 2019, enligt EIB:

1. Återvinna avfall (67%)

2. Köpa lokala och säsongsbetonade livsmedel (48%)

3. Minska sitt avfall (41%)

4. Konsumera mindre generellt sett (41%)

5. Sluta köpa plastprodukter (37%)

6. Oftare välja kollektivtrafik framför bil (30%)

7. Ta cykeln istället för bilen (28%)

8. Minska elanvändningen (26%)

9. Använda grön energi (24%)

10. Inte flyga lika ofta (19%)

Läs mer: Ragnar Unge: Tydliga förändringar i konsumtionsmönster 2019

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.