nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Titeldjungel tecken på tyngd

Den traditionella titeln miljöchef får stå tillbaka för hållbarhetsspecialister, CSR-experter och climate controllers. Även om trender till viss del styr är utvecklingen också ett tecken på att frågorna lyfts på företagens agendor.

  • Annons 1

När chefsorganisationen Ledarna började se ett ökat behov av stöd när det gäller hållbarhetsfrågor insåg de att det krävdes en expert på området. I början av augusti anställde organisationen därför Erika Svensson som utvecklare i ledarskap och hållbarhet.

– Jag själv, min roll och min titel är ett tydligt tecken på att hållbarhet blir en allt viktigare strategisk fråga för företagen. Det är en mainstreaming inom området som nu sker i alla typer av branscher, säger Erika Svensson.

Hon anser att den uppsjö av titlar som idag finns inom miljöbranschen är ett tecken på att rollerna både breddas och fördjupas. I Sverige har miljöfrågor länge funnits på företagsagendan och för större verksamheter har en miljöchef varit nästintill en självklarhet. På senare tid har även CSR och socialt ansvar, klimat och biologisk mångfald klivit in med buller och bång för att bli en del av miljöfrågan. Det pratas allt mer om hållbarhet för att sätta ord på områdets bredd och komplexitet. Och det är här i hållbarhetssfären som vi befinner oss idag.

– Större variation i yrkestitlarna tyder alltså inte på titelhysteri utan är ett sätt att sätta etiketter på komplexa ansvarsområden, säger Erika Svensson.

Hon förklarar att miljöavdelningen i många fall har transformerats till en hållbarhetsavdelning där exempelvis en hållbarhetschef har det övergripande ansvaret med specialister som till exempel miljöchefer och climate officers under sig.

Specialist eller chef?

Att vara specialist eller expert visar på stor kompetens och är alltså ett tecken på att företagen har förstått hur mångbottnade de olika systemen är. Men många specialister innehar titeln chef, trots att de saknar personalansvar och har en hållbarhetschef ovan sig. Att det står chef på visitkortet ger nämligen en helt annan tyngd åt frågan inom företaget och kan förenkla kommunikationen utåt.

– Det blir ett bevis på att frågorna är integrerade i företagets kärnverksamhet, säger Erika Svensson.

Chefsrollen skiljer sig dock från specialistrollen i praktiken. Enligt Erika Svensson ska chefer självklart ha kompetens inom sakfrågorna men främst ska de vara duktiga på att leda och coacha andra i frågan. Deras viktigaste uppgift är att driva hållbarhetsfrågorna så att de också blir en del av alla övriga chefers arbete.

Och kanske är det därför som kommunikationsarbete, både internt och externt, har blivit en allt mer efterfrågad merit i rekrytering av hållbarhets- och miljöchefer.

– Dessa personer är i mångt och mycket förändringsagenter och för att lyckas är kommunikation ett viktigt verktyg. Det blir dock viktigare för alla chefsroller eftersom det handlar om att bli mer transparent och öka kommunikationen både internt för att driva förändringsprocesser och externt för att kommunicera med kunder och övriga intressenter.

Ljus framtid

Den stora mängden titlar som finns idag vittnar också om att olika trender inom branschen har kommit och gått. Men upptäckten av nya frågor betyder inte automatiskt att de gamla nedprioriteras, istället tillkommer nya titlar och roller för de aktuella frågorna.

– Klimat var ordentligt på tapeten för några år sedan men fick sedan konkurrens av biologisk mångfald, vatten och ekosystemtjänster. Men man byter inte fokusområden, snarare vidgar man dem. Klimatfrågan är minst lika viktig idag, men verksamheter har hunnit jobba med det ett tag och kommunicerar det inte lika mycket, säger Erika Svensson.

Oavsett titel så ser hon att hållbarhetsfrågan har fått en stor roll på de flesta företag idag. Den är uppe på vd:arnas bord och ses som en viktig del i affärsstrategin.

– Det är ett tecken på att det går åt rätt håll. Hållbarhetsfrågorna kan inte ägas av en enskild avdelning, utan måste integreras i alla beslut.

Men vad händer med miljö- och hållbarhetschefer och olika specialister när frågorna hamnar på ledningens agenda och integreras i verksamhetens alla beslut?

– Jag är övertygad om att specialisterna kommer att finnas kvar, ja kanske till och med öka i antal. För alla som jobbar inom området ser utsikterna ljusa ut. Jag tror att hållbarhetsavdelningarna kommer att fortsätta att växa.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Ny plan för att förbättra EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel

Europaparlamentet ska förbättra förtroendet för EU:s godkännandeförfarande av bekämpningsmedel. Parlamentet har bland annat enats om att allmänheten måste ha tillgång till de studier som används i processen med att godkänna bekämpningsmedel.

  • Annonskod Huvudspalten 4