nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Tillståndsplikten kan begränsas

Antalet tillståndspliktiga verksamheter kan komma att minskas väsentligt. Naturvårdsverket ser just nu över bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hoppas komma med ett förslag till förändring i början av nästa år.

  • Annons 1

Idag är ungefär 6 000 företag och anläggningar tillståndspliktiga och knappt 20 000 verksamheter omfattas av anmälningsplikt enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Omfattningen av framförallt tillståndsansökningar, men också anmälningar leder till en betydande byråkrati som slukar stora resurser från myndigheterna.

Nu ifrågasätter Naturvårdsverket miljönyttan med att alla dessa verksamheter omfattas av denna byråkrati.

– Både tillsynsmyndigheterna och företagen tvingas binda upp resurser för sådant som kanske inte längre är ett lika angeläget problem, konstaterar Peter Sörngard på Naturvårdsverket.

Fel fokus

Grunden för den nuvarande tillstånds- och anmälningsplikten går tillbaka till de tankar man hade på 1980-talet när det gick att hämta hem stora miljövinster genom att hindra konkreta utsläpp.

– Men numera sker den stora miljöpåverkan inte via punktutsläpp från verksamheter utan den största miljöpåverkan kommer istället via diffusa utsläpp från exempelvis trafik, energiförbrukning, produkter och avfall, berättar Peter Sörngard. Dessutom kan vi inte vara säkra på att det är det viktigaste verksamheterna som prövas med dagens regler.

Resultatet blir att byråkratin inte är kostnadseffektiv om resurserna inte läggs där miljöpåverkan är som störst.

Kraftig minskning

Hur mycket antalet verksamheter som är tillsyns- eller anmälningspliktiga kan minska är inte möjligt för Peter Sörngard säga idag. Men om möjligheten finns kan det bli en avsevärd minskning. Till grund för de regler om tillstånds- och anmälningsplikt som gäller idag ligger mellan 10 och 15 olika EU-direktiv som styr omfattningen. Enligt Peter Sörngard är det upp till 2 000 av dagens 6 000 verksamheter som tvingas till tillståndsplikt på grund av direktiven.

Ett resultat av ett minskat antal verksamheter blir att myndigheterna, istället för att ödsla tid och resurser på onödig byråkrati, kan satsa på tillsyn och prövning av annan tillståndspliktig verksamhet, naturskyddade områden, efterbehandling, transporter, avfall och kemikalier eller vattenverksamhet.

Danmark redan lagt förslag

I Danmark har man i en rapport till miljödepartementet redan kommit fram till att antalet tillståndspliktiga verksamheter kan minska kraftigt. I rapporten har man föreslagit att tillståndsplikten enbart ska gälla de anläggningar som omfattas av EU:s IPPC-direktiv plus några enstaka verksamheter som anses vara särskilt miljöpåverkande. För övriga verksamheter ska det räcka med att anmäla verksamheten inom en bestämd tid innan den startar. Rapporten fastslår även att förändringarna inte förväntas ge någon större negativ påverkan på miljön. Däremot minskar allas byråkrati väsentligt.

Översynen av den svenska bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska pågå i ett år. I januari 2004 ska Naturvårdsverket lägga fram en rapport med förslag på förändringar och beslut kan komma sent samma år.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

EU satsar 100 miljoner euro på bioekonomin

Ökad cirkularitet inom bioekonomin och pengar till investeringar för att hjälpa innovationer ut på marknaden. Det är två delar i EU:s uppdaterade strategi för bioekonomi, som kom förra veckan. ”Strategin är bra” tycker Kjell Ivarsson, senior rådgivare på LRF och medlem i EU:s bioekonomipanel.

  • Annonskod Huvudspalten 4

”Studie från Karlstads universitet brister i vetenskaplighet”

Nyligen presenterades en studie från Karlstads universitet som påstod att plastmattor i bostaden ger upphov till upptag av farliga kemikalier hos gravida kvinnor. Studien är behäftad med brister som inte en vetenskaplig tidskrift borde ha accepterat, skriver Tekn Dr Lena Lundberg på PVC Forum – en sektorgrupp inom IKEM, i en debattartikel för Miljö & Utveckling.