nr-logo

Hållbarhet i praktiken

TIllit är en viktig pusselbit i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Det menar Elisabeth Lindh, senior hållbarhetskonsult på WSP och tidigare hållbarhetschef på IL Recycling.

Tillit och mod bygger en cirkulär ekonomi

För att de cirkulära affärsmodellerna ska slå igenom behövs både tillit och mod, i en tid som kännetecknas av turbulens och snabba förändringar. Det skriver Elisabeth Lindh, senior hållbarhetskonsult på WSP och tidigare hållbarhetschef på IL Recycling.

  • Annons 1

Hur kan jag lita på att den begagnade och lagade maskinen kommer att göra jobbet? Eller att det finns en bil tillgänglig i bilpoolen när jag behöver en eller att inte någon granne använder vår gemensamma gräsklippare när jag har tid att klippa gräset?

För att de cirkulära affärsmodellerna ska slå igenom behövs både tillit och mod, i en tid som kännetecknas av turbulens och snabba förändringar.

Materialåtervinning är både bra och viktigt. I den cirkulära ekonomins tekniska kretslopp återfinns idag de stora industriella flödena. Efterfrågan behöver öka men stora utmaningar finns, exempelvis när det gäller att skapa giftfria kretslopp. Här behövs systemtänkande för avvägning mellan ökad resurseffektivitet och giftfrihet.

MEN, de riktigt stora utmaningarna för att skapa cirkulära, tekniska kretslopp som radikalt minskar vårt resursutnyttjande finns i den cirkulära ekonomins inre cirklar. Här krävs en annan grundsyn och ändrat beteende, tekniska lösningar och design som främjar reparation, återtillverkning och uppgradering och därtill anpassade affärsmodeller.

Här behövs utveckling på flera fronter samtidigt. På det personliga planet behöver vi bygga långsiktiga relationer med fler människor och därigenom skapa öar av tillit som sedan kan växa sig större. Företagen å sin sida behöver hitta affärsmodeller som baseras på tillgänglighet så att osäkerheten kan överbryggas. Och så behöver vi modiga föregångare, som visar att de tror på att det går och är beredda att satsa. Som målar upp visioner, sätter mål och följer upp, tar fram strategier och handlingsplaner. Electrolux, IKEA och H&M är alla exempel på detta. Electrolux arbetar med ett särskilt program för att systematiskt öka användningen av återvunnen råvara i sina produkter, IKEA har bestämt att all plast i deras produkter ska vara antingen förnybar eller återvunnen till 2020 och H&M lanserade nyligen sin nya vision om att bli ”100 % Circular”. De är stora och de tror på att det går. Successivt förändras våra beteenden.

Och här behöver vi alla hjälpas åt. Tänk en extra gång på om det finns en smartare lösning än att köpa en ny pryl! Stötta företagen som går i bräschen, fundera över hur du kan göra din vardag mer cirkulär och dela med dig av goda idéer!

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.