nr-logo

Tidningen för miljöproffs

TIllit är en viktig pusselbit i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Det menar Elisabeth Lindh, senior hållbarhetskonsult på WSP och tidigare hållbarhetschef på IL Recycling.
TIllit är en viktig pusselbit i omställningen mot en cirkulär ekonomi. Det menar Elisabeth Lindh, senior hållbarhetskonsult på WSP och tidigare hållbarhetschef på IL Recycling.

Tillit och mod bygger en cirkulär ekonomi

För att de cirkulära affärsmodellerna ska slå igenom behövs både tillit och mod, i en tid som kännetecknas av turbulens och snabba förändringar. Det skriver Elisabeth Lindh, senior hållbarhetskonsult på WSP och tidigare hållbarhetschef på IL Recycling.

  • Annons 1

Hur kan jag lita på att den begagnade och lagade maskinen kommer att göra jobbet? Eller att det finns en bil tillgänglig i bilpoolen när jag behöver en eller att inte någon granne använder vår gemensamma gräsklippare när jag har tid att klippa gräset?

För att de cirkulära affärsmodellerna ska slå igenom behövs både tillit och mod, i en tid som kännetecknas av turbulens och snabba förändringar.

Materialåtervinning är både bra och viktigt. I den cirkulära ekonomins tekniska kretslopp återfinns idag de stora industriella flödena. Efterfrågan behöver öka men stora utmaningar finns, exempelvis när det gäller att skapa giftfria kretslopp. Här behövs systemtänkande för avvägning mellan ökad resurseffektivitet och giftfrihet.

MEN, de riktigt stora utmaningarna för att skapa cirkulära, tekniska kretslopp som radikalt minskar vårt resursutnyttjande finns i den cirkulära ekonomins inre cirklar. Här krävs en annan grundsyn och ändrat beteende, tekniska lösningar och design som främjar reparation, återtillverkning och uppgradering och därtill anpassade affärsmodeller.

Här behövs utveckling på flera fronter samtidigt. På det personliga planet behöver vi bygga långsiktiga relationer med fler människor och därigenom skapa öar av tillit som sedan kan växa sig större. Företagen å sin sida behöver hitta affärsmodeller som baseras på tillgänglighet så att osäkerheten kan överbryggas. Och så behöver vi modiga föregångare, som visar att de tror på att det går och är beredda att satsa. Som målar upp visioner, sätter mål och följer upp, tar fram strategier och handlingsplaner. Electrolux, IKEA och H&M är alla exempel på detta. Electrolux arbetar med ett särskilt program för att systematiskt öka användningen av återvunnen råvara i sina produkter, IKEA har bestämt att all plast i deras produkter ska vara antingen förnybar eller återvunnen till 2020 och H&M lanserade nyligen sin nya vision om att bli ”100 % Circular”. De är stora och de tror på att det går. Successivt förändras våra beteenden.

Och här behöver vi alla hjälpas åt. Tänk en extra gång på om det finns en smartare lösning än att köpa en ny pryl! Stötta företagen som går i bräschen, fundera över hur du kan göra din vardag mer cirkulär och dela med dig av goda idéer!

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.