nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Textilföretagen är okunniga om kemikalier

Hälften av textilföretagen saknar kunskap om kemikaliefrågor och kemikalielagstiftning och ställer inga krav på sina leverantörer. Det visar en kontroll från Kemikalieinspektionen.

  • Annons 1

Syftet med Kemikalieinspektionens projekt var att kontrollera hur tillverkare och importörer arbetar med kemikaliefrågor och i vilken utsträckning de har kunskap om innehållet i sina varor. Vid inspektionerna har de även informerat om vilka kemikaliekrav som finns i lagstiftningen.

Resultatet visar att det är stora skillnader i kunskapsnivå. Vart femte företag hade goda kunskaper och rutiner för att säkerställa att de varor som de importerar inte innehåller farliga eller otillåtna kemikalier. Hälften av företagen saknade dock helt kunskap om kemikaliefrågor och kemikalielagstiftning och ställde inte heller krav på sina leverantörer.

Tips till företag

Svenska företag har ansvar för att de varor som släpps ut i Sverige uppfyller lagkraven och inte utgör några allvarliga hälso- eller miljörisker. Detta gäller även om företaget ingår i en internationell koncern. Kemikalieinspektionens tips till företag är bland annat att göra stickprovsanalyser för att kontrollera att beställd vara lever upp till kraven. Att själva finnas på plats med både svensk och lokal personal i tillverkningslandet ger också större insyn och gör det lättare att påverka. Finns inte den möjligheten är det viktigt att knyta till sig kunnig lokal personal som kan språk och kultur och arbetar nära produktionen.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.