nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Temperaturökning
Klimatindikator för årsmedeltemperatur i Sverige 1860-2018. Röda staplar visar högre och blå visar lägre temperaturer än medelvärdet för perioden 1961-1990. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tioåriga medelvärden. FOTO: SMHI

Temperaturökning i Sverige dubbelt så stor som globalt

Årsmedeltemperaturen i Sverige ökar ungefär dubbelt så snabbt som genomsnittet på jorden. Det visar SMHI:s senaste klimatindikator.

  • Annons 1

– För hela Sverige har årsmedeltemperaturen stigit väsentligt mer än det globala medelvärdet. Det är en utveckling som ligger i linje med vad vi kan förvänta oss utifrån de klimatscenarier som finns och beräkningar av hur den globala uppvärmningen kan påverka oss, något vi alltså ser hända redan idag, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Den genomsnittliga temperaturökningen i världen är 0,73 grader, mätt under en 30-årsperiod (1991-2018). I Sverige visar SMHI:s mätningar att årsmedeltemperaturen har ökat lite mer än dubbelt så mycket, 1,7 grader för samma period.

Sveriges klimat förändras

Den globala uppvärmningen är ojämnt fördelad över jordklotet och även mellan olika delar av året. För att följa förändring av klimatet i Sverige uppdaterar SMHI årligen ett antal klimatindikatorer. Dessa klimatindikatorer baseras på SMHI:s mätningar runt om i landet som på vissa platser påbörjades 1860, och alltså har pågått i över 150 år.

– Temperaturen ökar snabbare i Arktis, framför allt under vintern, och det märks även hos oss i Sverige. I norra Sverige är ökningen som störst under vintern. Under sommaren är ökningen svagast, utan någon systematisk skillnad mellan norra och södra delen av landet, säger Erik Engström, chef för enheten för klimatinformation och statistik på SMHI.

2018 ett av de varmaste åren

2018 var det åttonde varmaste året sedan 1860. De senaste 30 åren är det bara två år, 1996 och 2010, som varit kallare jämfört med medeltemperaturen för 1961-1990, som är den referensperiod som används för väder- och klimatjämförelser.

Läs mer: Ny forskning: Cocktaileffekten oroar forskare

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.