nr-logo

Tidningen för miljöproffs

shutterstock_101938537
FOTO: Shutterstock

Teknikhype gör att flygindustrin slipper ansvar

Ny miljövänlig teknik för flygindustrin som vätgas- och soldrivna plan kommer inte att lösa utsläppsproblemen från sektorn. Teknikhypen bidrar istället till att branschen slipper undan sitt ansvar, enligt forskare från bland annat Linnéuniversitetet.

  • Annons 1

Forskare från Linnéuniversitetet, University of Surrey, NHTV Breda, Nederländerna och University of Otago, Nya Zeeland har undersökt hur ny teknik som till exempel alternativa bränslen, soldrivna-plan och nya konstruktioner av flygplan presenteras av industrin och media. De har sedan jämfört detta med hur teknikerna tillämpas i praktiken. Enligt studien är den bild som målas upp missvisande och skapar myter om flygningar med nollutsläpp. Det gör att framstegen inom klimatpolitiken för luftfarten avstannar när industrin ständigt pekar på att det finns en ”bättre framtid precis runt hörnet ”. Användningen av dessa ”teknikmyter” lindrar ångesten för att ingenting görs, men framtida mirakellösningar är i verkligheten osannolika.

– Flyget har upplevt en kraftig tillväxt under de senaste 40 åren. År 2050 kommer energianvändningen inom luftfarten att ha tredubblats och flygets energianvändning kommer att stå för 19% av alla transporter, jämfört med 11% under 2006, säger Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Kraftig tillväxt

Idag släpper också Trafikanalys en rapport som belyser flygets tillgänglighet, sysselsättning samt miljö- och klimatpåverkan. Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och ska användas som underlag till regeringens flygstrategi. Enligt den har en liberaliseringen av flygmarknaden medfört att konkurrensen ökat och biljettpriserna sjunkit, inte minst inom utrikesflyget. Den stora tillväxten av resandet har skett inom semesterresandet. Privatresorna utrikes ökar i sådan omfattning att kapacitetsbrist kan befaras på Arlanda och i Stockholms luftrum. Enligt rapporten kommer de internationella resorna till släkt och vänner sannolikt också att öka i framtiden som en effekt av internationell migration.

Prognoserna för inrikesflyget pekar på endast en svag tillväxt. Antalet tjänsteresor med inrikesflyg har minskat kontinuerligt sedan andra halvan av 1990-talet.

FN:s klimatpanel har uppskattat att flygets bidrag till klimatsektorn kommer att vara omkring 5 till 15 procent år 2050 som en följd av flygets trafiktillväxt.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.