nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ta vara på senaste miljörönen – 5 principer

Det bedrivs mycket forskning på miljöområdet men ofta används inte den nya kunskapen i praktiken. Fem faktorer behöver finnas på plats för ett gott kunskapsutbyte.

  • Annons 1

Det finns ett antal barriärer mellan forskningsvärlden och de som jobbar med miljöfrågor ute i olika verksamheter. När komplexa forskningsresultat ska översättas till konkreta åtgärder kan mycket gå fel. Mark Reed vid Birmingham City University har tillsammans med kollegor tittat närmare på vilka faktorer som behöver finnas på plats för ett gott kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker i olika typer av projekt.

1. Design. Det är viktigt att veta vad alla involverade vill uppnå med kunskapsutbytet och att dessa mål byggs in i projektet redan från början.

2. Representation. Vilka ska utföra forskningen och vilka ska använda resultatet? Representanter från båda dessa grupper behöver vara med från början i projektet.

3. Engagemang. Skapa en tvåvägskommunikation och bygg förtroende på lång sikt.

4. Snabba resultat. För att de som ska använda forskningsresultatet i vardagen inte ska lessna, se till att det fortlöpande kommer ut konkreta resultat som kommer till verklig nytta.

5. Reflektera och bibehåll. Ett bra kunskapsutbyte bygger på ett långsiktigt lärande. Utvärdera alltid projekten och försök lära av misstagen. Skapa också strategier för att hålla liv i de resultat ni fått.

Forskningen bygger på intervjuer med 32 personer från akademien, projektledare och verksamhetsutövare från 13 olika projekt. Här finns mer information om studien.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.