nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Systemet med elcertifikat förlängs

Riksdagen har beslutat att förlänga elcertifikatsystemet. Och att ändra kvoterna i systemet för att öka andelen förnybar energi.

  • Annons 1

Systemet med elcertifikat, som ska stimulera produktionen av el från förnybara energikällor, förlängs till år 2035. Dessutom justeras kvoterna i systemet. Ändringarna godkändes av riksdagen nyligen, då de antog regeringens proposition Höjda mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet.

Syftet med ändringarna är att Sverige ska uppnå målet som regeringen slog fast i klimatpropositionen våren 2009: att den förnybara elproduktion ska utvidgas till 25 TWh till år 2020.

Systemet med elcertifikat kom till 2003 för att öka elproduktionen från förnybara energikällor. Leverantörer, och även vissa användare av el, omfattas av så kallad kvotplikt, vilket innebär att de måste köpa elcertifikat baserat på konsumtion eller mängd el som levereras.

Nytt om ursprung

Riksdagen sade även nyligen ja till en ny lag om ursprungsgarantier. Garantierna delas ut till producenter av förnybar el som ett bevis på att en viss mängd förnybar el har producerats i anläggningen under en bestämd tid. Sedan köps de av elleverantörerna för att visa slutkonsumenten var elen kommer ifrån, särskilt de som köper så kallad grön el.

Tidigare har de producerande anläggningarna kunnat skriva ut hur många kopior som helst av en garanti, men nytt från och med den 1 december då lagen börjar gälla är att garantierna annuleras efter användning. Den nya lagen innebär också att anläggningar som tidigare fått ursprungsgarantier måste ansöka och komplettera vissa uppgifter för att få sina garantier.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Hemlig klimatdata försvårar omställningen

Klimatdata som inte är offentliga gör att det är svårt att diskutera vilka klimatsatsningar som är bäst. Därmed ökar risken för misstag vid den stora omställningen. Stefan Wirsenius vid Chalmers tekniska högskola är kritisk till att institut och företag inte alltid presenterar sina beräkningar.

Gretaeffekten del av större trend

Hos SAS använder hållbarhetschefen ordet roligt om det stora intresset för klimat som följt av IPCC:s rapport och klimataktivisten Greta Thunbergs inlägg i debatten. Men minskat flygande och ökad efterfrågan för biobränsle bygger på beslut som fattats tidigare än så, enligt fyra företag som påverkas på olika sätt av klimatdebatten.