nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Systemet med elcertifikat förlängs

Riksdagen har beslutat att förlänga elcertifikatsystemet. Och att ändra kvoterna i systemet för att öka andelen förnybar energi.

  • Annons 1

Systemet med elcertifikat, som ska stimulera produktionen av el från förnybara energikällor, förlängs till år 2035. Dessutom justeras kvoterna i systemet. Ändringarna godkändes av riksdagen nyligen, då de antog regeringens proposition Höjda mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet.

Syftet med ändringarna är att Sverige ska uppnå målet som regeringen slog fast i klimatpropositionen våren 2009: att den förnybara elproduktion ska utvidgas till 25 TWh till år 2020.

Systemet med elcertifikat kom till 2003 för att öka elproduktionen från förnybara energikällor. Leverantörer, och även vissa användare av el, omfattas av så kallad kvotplikt, vilket innebär att de måste köpa elcertifikat baserat på konsumtion eller mängd el som levereras.

Nytt om ursprung

Riksdagen sade även nyligen ja till en ny lag om ursprungsgarantier. Garantierna delas ut till producenter av förnybar el som ett bevis på att en viss mängd förnybar el har producerats i anläggningen under en bestämd tid. Sedan köps de av elleverantörerna för att visa slutkonsumenten var elen kommer ifrån, särskilt de som köper så kallad grön el.

Tidigare har de producerande anläggningarna kunnat skriva ut hur många kopior som helst av en garanti, men nytt från och med den 1 december då lagen börjar gälla är att garantierna annuleras efter användning. Den nya lagen innebär också att anläggningar som tidigare fått ursprungsgarantier måste ansöka och komplettera vissa uppgifter för att få sina garantier.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Ny metod kan revolutionera textilåtervinning

Svenska forskare kan vara på väg att förändra tekniken för återvinning av bomull. I september står textilmassaföretaget re:newcells pilotanläggning redo för att återvinna 100 procent av förbrukade bomullsplagg. Läs mer här.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Om att hushålla med begränsade resurser

krönika

”Jättebra ansats, men helt fel!”
Professor Bergström reagerade på vårt Almedalsevent om realekonomisk redovisning. Att försöka sätta pris på de obetalda kostnader som Polarbröd orsakar hade mycket riktigt stött på problem, skriver Anna Borgeryd, chefsstrateg för Polarbrödsgruppen.