nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Swentec guidar till rätt finansiering

Nu ska det bli lättare för miljöteknikföretag att hitta rätt bland alla aktörer som erbjuder hjälp med finansiering. Swentec lanserar en guide som hjälper till att visa vägen.

  • Annons 1

Många av de svenska miljöteknikföretagen är små. Enligt Swentecs beräkningar har 80 procent av företagen färre än 10 anställda. Resurserna är därför begränsade när det gäller att till exempel leta finansiering till den egna verksamheten.

Swentec har därför skapat en guide som hjälper miljöteknikföretagaren att hitta till rätt finansiering och rätt kontaktperson. Detta oavsett om det gäller start av företag, utveckling av företaget eller en exportsatsning. Förhoppningen är att guiden ska minimera den tid som miljöteknikföretagaren behöver lägga på att hitta kapital för just de egna behoven.

Swentec genomför även en översyn vad gäller de finansieringslösningar som finns på marknaden i dag och hur de stämmer överens med miljöteknikföretagarens behov. Arbetet sker i samarbete med Exportrådet, Swedfund, Almi, EKN, SEK, Vinnova och Sida. Exempelvis har man sett att behovet av finansiering av demoprojekt, i Sverige och på andra marknader, är stort.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.