nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Sveriges utsläpp minskar

  • Annons 1

Sveriges utsläpp av växthusgaser fortsätter att minska. Det visar Naturvårdsverkets sammanställning av utsläppsnivåerna för de viktigaste växthusgaserna som regleras i Kyotoprotokollet. Minskningen från 2006 till 2007 var drygt 2 procentenheter och utsläppen 2007 var de lägsta under hela perioden sedan 1990. De totala utsläppen har nu minskat med 9 procent sedan 1990 och uppgick 2007 till 65,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Under samma period har ekonomin växt med 48 procent.

– Sverige fortsätter att vara ett exempel i världen på att det är möjligt att minska utsläppen och samtidigt ha tillväxt. De nya utsläppssiffrorna visar att utsläppen minskade och vi fortsatte vår klimatomställning även i ekonomiskt goda tider som 2007. Intresset för våra styrmedel är stort från andra länder, inte minst för koldioxidkatten, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Orsakerna till utsläppsminskningen är, enligt Naturvårdsverkets rapportering, flera. De kraftigaste minskningarna av utsläppen, i absoluta tal räknat, har skett inom energisektorn. Främst till följd av att oljeeldning för uppvärmning ersatts med biobränsle.

För andra delar av energisektorn, som industrins energianvändning, elproduktion och fjärrvärme har utsläppen varierat mellan åren men är idag ungefär lika stora som 1990. Utsläppen från jordbruk och avfall har också minskat betydligt sedan 1990 bland annat med minskad deponering av organiskt avfall.

Sämre ställt är det med transportsektorn. Trots att ökningstakten avtagit de senaste åren har utsläppen ökat med sammanlagt 12 procent sedan 1990.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Nytt webbverktyg ska öka jämställdheten på arbetsplatsen

Ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nytt webbverktyg, ”Förändringsrutan” ska hjälpa organisationer att få jämställdhetsarbetet att bli en del av den ordinarie verksamheten och det dagliga arbetet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Chalmers vässar forskningsmiljö för solenergi

Chalmers vässar sin forskningsmiljö när det gäller fastighetsnära energiproduktion av solenergi. Målet är att skapa en forskningsmiljö som är unik i Europa.