nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Sveriges utsläpp minskar

  • Annons 1

Sveriges utsläpp av växthusgaser fortsätter att minska. Det visar Naturvårdsverkets sammanställning av utsläppsnivåerna för de viktigaste växthusgaserna som regleras i Kyotoprotokollet. Minskningen från 2006 till 2007 var drygt 2 procentenheter och utsläppen 2007 var de lägsta under hela perioden sedan 1990. De totala utsläppen har nu minskat med 9 procent sedan 1990 och uppgick 2007 till 65,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Under samma period har ekonomin växt med 48 procent.

– Sverige fortsätter att vara ett exempel i världen på att det är möjligt att minska utsläppen och samtidigt ha tillväxt. De nya utsläppssiffrorna visar att utsläppen minskade och vi fortsatte vår klimatomställning även i ekonomiskt goda tider som 2007. Intresset för våra styrmedel är stort från andra länder, inte minst för koldioxidkatten, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Orsakerna till utsläppsminskningen är, enligt Naturvårdsverkets rapportering, flera. De kraftigaste minskningarna av utsläppen, i absoluta tal räknat, har skett inom energisektorn. Främst till följd av att oljeeldning för uppvärmning ersatts med biobränsle.

För andra delar av energisektorn, som industrins energianvändning, elproduktion och fjärrvärme har utsläppen varierat mellan åren men är idag ungefär lika stora som 1990. Utsläppen från jordbruk och avfall har också minskat betydligt sedan 1990 bland annat med minskad deponering av organiskt avfall.

Sämre ställt är det med transportsektorn. Trots att ökningstakten avtagit de senaste åren har utsläppen ökat med sammanlagt 12 procent sedan 1990.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Fiskguiden 2019: Här är fiskarna du ska låta simma vidare

WWF:s konsumentguide för fisk och skaldjur är släppt. Den vittnar bland annat om att bestånden hos 4 av 10 av våra vanligaste matfiskar inte mår bra. Miljö & Utveckling listar vilka fiskar du ska undvika i disken.